SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH TÁBOR

V  listopadu 2011 byla navázána spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) Tábor. Tato organizace pořádá pro své členy řadu akcí, mezi nimi i keramické kurzy. Výrobky, které na těchto kurzech v Táboře vzniknou, budou bezplatně vypalovány v naší škole. Členové SONS také u nás uskuteční exkurzi, kterou bychom rádi spojili s povídáním se studenty o úskalích, s jakými se v životě setkávají handicapovaní lidé. Podrobnosti o organizaci SONS naleznete na www.sons.cz.