SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

LA PELLEGRINA

Již podvacáté se v červenci a v srpnu 2010 v Bechyni konaly mezinárodní  hudební kurzy sdružení La Pellegrina (Poutnice). Jedná se o sdružení, které v roce 1989 založil a řídí hudební pedagog a dirigent pan Dirkjan Horringa z Utrechtu (Holandsko) a paní Dorothée Wortelboer, tanečnice a choreografka. Spolenost se zabývá autentickou interpretací staré hudby a pořádá v České republice prázdninové kurzy, jimiž prošly desítky amatérských i poloprofesionálních hudebníků z Holandska, Belgie, Francie, Velké Británie i České republiky. Pan Horringa spolupracuje také s poloprofesionálními sbory a orchestry na Ukrajině, v Bělorusku, na Litvě, působí jako učitel na hudebních školách v Itálii, Polsku a v České republice. Více o sdružení naleznete na www.pellegrina.net.

Bechyňské kurzy jsou desetidenní, domov mládeže naší školy poskytuje ubytování účastníkům kurzů. Účastníci cvičí v prostorách františkánského kláštera. Během kurzů jsou pořádány koncerty, na závěr každého běhu je uspořádán velký koncert pro veřejnost. Tyto kurzy jsou významným obohacením letního kulturního života v Bechyni.


LA PELLEGRINA 2010

Na schůzce s panem Horringou v pátek 26. 3. 2010 byly dohodnuty podmínky ubytování účastníků letní hudební školy. Jubilejní 20. ročník proběhl celkem ve třech turnusech 15. 7. - 22. 8. 2010.

15. 7. 2010 přivítal ředitel školy účastníky prvního turnusu - 5 lektorů a 37 hudebníků - a popřál jim mnoho zdaru. První běh La Pellegriny 2010 byl zakončen operním koncertem ve Vokově sále bechyňského zámku v sobotu 24. 7. 2010. Ještě před tím předal ředitel školy suvenýry, které byly pro hosty připraveny. 25. 7. 2010 se účastníci prvního turnusu rozjeli domů. Druhý turnus proběhl 29. 7. - 8. 8. 2010 a třetí 12. - 22. 8. 2010.


LA PELLEGRINA 2011

Letošní pobyt holandských hudebníků proběhl v jednom turnusu, a to 14. - 24. 7. 2011.


LA PELLEGRINA 2012

V letošním roce se La Pellegrina vrací do Bechyně i druhým turnusem; na schůzce s panem Dirkjanem Horringou v pátek 27. 4. 2012 byly dohodnuty termíny pobytů Holanďanů v tomto roce. Půjde o termín 15. - 25. 7. 2012 a 27. 7. - 5. 8. 2012.


LA PELLEGRINA 2013

V letošním roce proběhly v Bechyni opět dva turnusy, a to v druhé půli července a v srpnu. 17. 8. 2013 byl druhý turnus zakončen velkolepým, skvělě připraveným barokním večerem ve Vokově sále bechyňského zámku. Soubor připravil výběr tanečních scén a árií  z oper Le Bourgeois Gentilhomme (Měšťák šlechticem, autoři Jean-Baptiste Lully a Moliére) a L´Europe Galante (autor André Campra). Lektory kurzů byli Dirkjan Horringa (Nizozemí, zpěv, dirigent), Mitchell Sandler (USA, zpěv), Enrique Goméz-Cabrero Fernández (Španělsko, orchestr), Dorothée Wortelboer (Nizozemí, choreografie) a Marco Vitale (Itálie, cembalo). Již nyní se těšíme na pokračování projektu La Pellegrina v roce 2014.


LA PELLEGRINA 2014

To, nač jsme se těšili, se uskutečnilo, a to opět ve dvou turnusech - červencovém a srpnovém. Podobně jako loni probíhají koncerty a hudební vystoupení. Jedno ze zvláště zdařilých proběhlo 28. a 29. 7. 2014 ve Vokově sále na bechyňském zámku. Pellegrina sehrála barokní operu Henryho Purcella Král Artuš aneb Britská čest. Podobně jako loni byli lektory Dirkjan Horringa (Nizozemí), Mitchell Sandler (USA), Enrique Goméz-Cabrero Fernández (Španělsko), Dorothée Wortelboer (Nizozemí, choreografie) a Marco Vitale (Itálie).


LA PELLEGRINA 2015

Rovněž letos proběhl ve dvou turnusech kurz hudebníků La Pellegrina 2015. Závěrečný koncert byl součástí Bechyňských doteků 2015 a proběhl v pátek 14. 8. 2015. Těšíme se na další ročník a věříme, že přivítáme opět kvalitní hudebníky včele s lektorem Dirkjanem Horringou.


LA PELLEGRINA 2016 - 2019

V letech 2016 - 2019 probíhaly hudební kurzy obvyklým způsobem. V rámci kurzů La Pellegrina 2019 proběhlo několik koncertů, a to 24. 7. 2019 v sále ZUŠ (barokní hudba autorů Campry, Rameau a jinýchautorů), 27. 7. 2019 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie (Montéclairova barokní opera Jephté), 2. 7. 2019 v sále ZUŠ (skladby Antonína Dvořáka a Franze Schuberta) a závěrečný koncert 10. 8. 2019 v klášterním kostele pod názvem Dobří přátelé Dvořák a Brahms, v němž vystoupili orchestr, sbor a sólisté kurzu La Pellegrina.