SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

V prosinci 2011 jsme rozjednali spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek zastoupeným paní Markétou Kuldovou, vedoucí marketingu a rozvoje programů a hledáme možnosti, jak zařadit naši školu do systému evropských jazykových zkoušek. Více informací o Evropském centru jazykových zkoušek naleznete na www.elec.euwww.edulab.cz (sídlo: Mlýnská 172/2, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 387 204 661, +420 733 180 139, e-mail: info@elec.eu).

Evropské centrum jazykových zkoušek bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 26. 1. 2012 za přítomnosti náměstka primátora Českých Budějovic pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy, zástupkyně University of Cambridge paní Joanny Szychowské, zástupkyně centrály jazykových zkoušek Österreichisches Sprachdiplom Deutsch z Vídně paní Karoline Janicek, ředitele centra a jednatele společnocsti Mgr. Davida Schaffelhofera a šedesáti zástupců spolupracujících základních a středních škol včetně školy naší (zastupoval ji ředitel Paed Dr. Jiří Novotný). Záštitu nad centrem převzal primátor Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma. Kontaktní osobou za naši školu je Mgr. Štěpánka Kukrálová.

Evropské centrum jazykových zkoušek (european Language Examination Centre - ELEC)
zařadilo naši školu do sítě partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace získáte na webových stránkách Evropaského centra jazykových zkoušek www.elec.eu/).

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEKEVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEKEVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Slavnostní otevření Centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích 26. 1. 2012.
Vlevo - ředitel centra Mgr. David Schachelhofer a Mgr. Petr Podhola, vpravo - budova centra
v Českých Budějovicích (foto: ELEC České Budějovice)