SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

V lednu 2010 byla obnovena spolupráce s Domovem pro seniory v Bechyni. Naši studenti navštěvují domov a jeho klienty. Studenti Petr Pich, Markéta Souhradová, Lucie Míková, Petra Pokorná a Monika Pavlečková pracuvali s klienty v improvizované keramické dílně v prostorách Domova, Lucie Mikysková, Nina Hudecová, Leontýna Debefová, Šárka Buberová, Petra Kosobudová a Kristýna Křížková navštěvují klienty a tráví s nimi čas rozhovory a na procházkách, Lukáš Hazuka a Richard Kříž brali na procházky vozíčkáře.

Všem studentům patří za tuto aktivitu velký dík ředitelky Domova pro seniory paní Sakařové i ředitele školy.

Spolupráce s domovem pro seniory BechyněSpolupráce s domovem pro seniory BechyněSpolupráce s domovem pro seniory Bechyně
Studenti při práci s klienty Domova pro seniory, březen 2010 (foto: Petr Pich)


Velikonoce 2010 v Domově pro seniory

V úterý 30. 3. 2010 od 14.30 se v Domově pro seniory v Bechyni uskutečnila malá výtvarná dílnička. Studenti naší školy s klienty Domova zdobili velikonoční kraslice a připravovali velikonoční výzdobu. Jedná se o studentky Moniku Pavlečkovou, Petru Kosobudovou, (obě 2. D), Kristýnu Křížkovou, Šárku Buberovou, Leontýnu Debefovou (všechny 2 . V) a Lucii Míkovou (4. V).


Závěr školního roku

Závěrem školního roku jsme obdrželi velmi hezký dopis od ředitelky Domova pro seniory paní Sakařové. Opravdu velký dík patří všem, kteří se na práci v Domově podíleli. Věříme, že bude pokračovat i po prázdninách.

Spolupráce s domovem pro seniory Bechyně

 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Také v novém školním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory. Do konce září 2010 sestavila paní vychovatelka Jiřina Korecká  skupinu studentů, kteří budou pokračovat v práci klienty velmi oblíbeného keramického kroužku i v dalších aktivitách. 

V letošním školním roce se do těchto aktivit zapojili Ilona Nováčková (keramický kroužek), Jitka Hofmanová, Veronika Jankovcová, Monika Pavlečková a Nina Hudecová (individuální dobrovolnická činnost), Jiří Bednář, Jakub Černý a Lubomír Šimák (procházky s vozíčkáři za hezkého počasí). V pravidelných návštěvách domova a v oblíbených rozmluvách s jeho klienty pokračoval i Mgr. Otakar Novák.

Spolupráce s domovem pro seniory Bechyně

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Od 5. 2. 2013 jsme opět zahájili činnost v DPS v Bechyni. Tentokrát se přihlásily studentky z 1. ročníků;  jsou to: Barbora Jarošová, Barbara Mráčková, Zuzana Citovská, Klára Miklulová, Štěpánka Rolniková, Eliška Turonyová, Martina Strnadová a Lenka Dostálová; spolupráci zaštiťuje vychovatelka paní Jiřina Korecká.

Na úterý 26. 3. 2013 jsme s DPS připravili malou keramickou dílničku, kde si mohli klienti s pomocí studentek vyrobit velikonoční dekorace. Na této akci spolupracovaly studentky Nováčková, Jarošová, Mráčková, Tonková, Rolniková a vychovatelka Jiřina Korecká. Odpoledne se opravdu vydařilo.  Výrobky seniorů byly převezeny do školy, pan David Stankuš přislíbil, že se o pálení postará. Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli.ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory v Bechyni. V září se na naše dobrovolníky obrátila paní Tomaňová s žádostí o pomoc klientům s vyplňováním dotazníků, poté žáci pomáhali vozíčkářům s transportem na exkurzi do klášterního kostela. 27. 11. 2013 jsme v domově prožili krásné odpoledne při přípravě adventní výzdoby. Vánoční atmosféra nezasáhla jen nás, ale i klienty, kteří vzpomínali a vyprávěli své zajímavé příběhy.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

NAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Příprava adventní výzdoby v DPS Bechyně. (Foto: Archív školy)


ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Také v tomto školním roce spolupráce pokračuje, a to opět díky paní vychovatelce Korecké a studentům - dobrovolníkům. Byla uspořádána adventní dílnička (listopad 2014) a velikonoční dílnička (březen 2015) a skupina třicet studentů při stěhování Domova do nových prostor Na Libuši (leden 2015).

POMOC NAŠICH STUDENTŮ PŘI STĚHOVÁNÍ DPS BECHYNĚ

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

V pondělí 23. 11. 2015 proběhlo další adventní tvoření v Domově pro seniory v BechyniV letošním roce jsem oslovila nové dobrovolníky z 1. ročníků: Nikolu Káškovou, Markétu Melmukovou a Marii Dvořákovou z 1.K a Nikolu Pazderovou, Alici Martincovou a Terezii Marčíkovou z 1.G. Jejich nadšení a radost z dobrovolnictví se projevilo v nádherném adventním tvoření. Spokojeni byli nejen klienti, ale i my všechny jsme odcházely s příjemným pocitem.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
Několik momentek z adventního tvoření v DpS Bechyně 23. 11. 2015. (Foto: Archiv školy)