SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR - VĚTROVY, A.S.

V pondělí 25. 6. 2012 jsme navázali spolupráci se zoologickou zahradou ve Větrovech u Tábora; naši školu navštívila animátorka doprovodných programů Mgr. Martina Bočková a s ředitelem školy projednala možnosti spolupráce. Velmi pěkná zoologická zahrada, která vznikla poměrně nedávno, je největší zahradou na jihu Čech. Zaměřuje se zejména na faunu amerického kontinentu, ale chová i zástupce fauny ostatních světadílů, jako jsou pštrosi, surikaty, zebry a mnoho dalších oblíbených zvířat. V ZOO Větrovy je možné vidět i tři největší kočkovité šelmy světa - lva, tygra a jaguára. Více o ZOO naleznete na http://www.zootabor.eu/.

ZOO Větrovy má zájem o mnohostrannou spolupráci s naší školou a totéž platí i z naší strany. Nabízí se možnost vytvořit pro ZOO plastiky zvířat, uspořádat výstavy, fotit a natáčet zvířata, zařadit do plenérů 2. ročníků jeden den v ZOO, kde studenti budou moci kreslit a malovat zvířata, vytvářet pro ZOO plakáty atd. Na spolupráci se ZOO Větrovy se opravdu těšíme. Škola si od spolupráce slibuje popularizaci své činnosti a rozšíření povědomí o možnostech studia a uplatnění absolventů školy.

Konkrétní možnosti uplatnění práce SUPŠ v ZOO Větrovy:

  • Volná plastika: volně stojící plastika, zvířecí motivy; materiálem nemusí být pouze hlína, lze vytvořit objekty i z recyklovaných materiálů; následovat může tématická výstava, objekty mohou být ponechámny v ZOO.
  • Tvorba v plenéru: možnosti tvorby ve volné přírodě; využití svažitého terénu, různých úhlů pohledu na zvířata, panoramatického pohledu na město Tábor; poprvé proběhlo kreslení a malování v ZOO Větrovy ve středu 26. 9. 2012.
  • Multimediální tvorba: fotografie ze života zvířat (realistické nebo umělecky stylizované); cykly v rámci ročních období, reportážní fotografie, filmová pasáž nebo dokument; propagační materiályZOO (zejména plakátová tvorba, letáky na akce konané v rámci doprovodných programů, obalové materiály pro účely propagace ZOO, obaly - taštičky, sáčky aj. - určené k přímému prodeji).
  • Obohacení dětského hřiště: plastiky zvířat (mohou být pojaté jako dětská hra).

MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
Keramická zvířátka - výstava, která zaujala obyvatele i návštěvníky ZOO Větrovy.
(foto: Martina Bočková)

Bohužel v posledních dvou letech (2014, 2015; více na http://www.zootabor.eu/) se ZOO Větrovy potýkala s existenčními problémy, a proto ani naše spolupráce s ní se nerozvíjí. Věříme ale, že po vyřešení problémů bude naše spolupráce obnovena. 30. 6. 2015 byla ZOO Tábor opět otevřena. Změnila majitele a za čtyři měsíce (od slavnostního znovuotevření 30. 6. 2015) ji navštívilo na 50.000 návštěvníků. Je vidět, že patří k největším lákadlům našeho okresu a jistě i celého kraje. V úterý 8. 12. 2015 jsme oslovili vedení ZOO s novým návrhem na spolupráci. O aktualitách budeme informovat.