SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

AMU PRAHA

V dubnu 2011 jsme byli osloveni zástupci AMU Praha s nabídkou spolupráce při zajištění 24-hodinového outdorového závodu SURVIVAL 2011 - Bez hranic. Jedná se o 10. ročník Otevřeného mistrovství České republiky a 1. ročníku závodu vozíčkářů v přírodním víceboji dvojic. Závod pořádá AMU Praha (Centrum pohybové přípravy sportu a rehabilitace), MAPA Survival, o. s. a Svaz paraplegiků, o. s. Záštitu převzali Karel Schwarzenberg, AMU a Město Hluboká nad Vltavou.

Předmět spolupráce:

  • Naše škola se zavázala zhotovit 50 cen s logem Survivalu pro několik kategorií soutěžících.
  • Survival nabízí:
    - spolupráci s CTVS VŠE ve výcvikovém středisku v Dobronicích (sjíždění Lužnice, sportovní program ve středisku);
    - jednodenní program ve středisku AMU v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou;
    - možnost účasti dvou dvojic v závodu Survival 2011.

Zájem o spolupráci ze strany AMU nás těší, otevírá prostor pro jiné aktivity než výtvarné - konkrétně pro pohybové a sportovní. Závod Survival 2011 proběhl v červnu 2011.

AMU PRAHA
Pozvánka na Survival 2011 (autor: Matěj Jakoubek)

AMU PRAHAAMU PRAHAAMU PRAHA
AMU PRAHAAMU PRAHAAMU PRAHA
Ceny, které byly pro závod Survival 2011 zhotoveny v naší škole. (foto: Pavlína Novotná)