SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK

V září 2013 navštívil naši školu vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. a požádal nás o zhotovení replik středověkých nálevkovitých kachlů  pro zhotovení makety kachlových kamen na výstavu Obrazový svět pozdního středověku v Prácheňském muzeu (více na http://www.prachenskemuzeum.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=94). Úkolu se ujal student 4. ročníku keramického oboru Lukáš Vrtiška a práce se mu podařila. Při další návštěvě ve škole si pracovníci Prácheňského muzea zapůjčili osm kusů historických kachlů a doplňků kachlových kamen;, které vystavili v muzeu. Těmito počiny jsme navázali spolupráci i do budoucna. Na jaro připravujeme výstavu k 130. výročí školy ve dvou místnostech Prácheňského muzea. Spolupráce si vážíme, písecké muzeum považujeme za významnou kulturní instituci.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
Školní artefakty na výstavě v Písku; replika kachlových kamen. (Foto: Archív školy)