SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZÁMEK MLADÁ VOŽICE

V letošním roce (2011) začala naše spolupráce se zámkem v Mladé Vožici. Jedná se o zbarokizovaný renesanční objekt, jehož obnova, lépe řečeno záchrana, začala v roce 2006 a podílí se na ní Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR, EEAGRANTS a NORWAYGRANTS. Je rozdělena do několika etap a bude trvat přibližně 15 let; poté se počítá s částečným zpřístupněním zámku veřejnosti. Již dnes se zde konají příležitostné kulturní akce a dny otevřených dveří 1. a 8. května. Právě těch letošních se týká naše spolupráce. Ve velkém zrekonstruovaném sále připravíme výstavu prací žáků, která bude pokračovat v zámecké zahradě (rovněž obnovované) keramickou ZOO pro děti. Předvedeme točení na kruhu a uspořádáme pro děti malou výtvarnou dílničku.

Více o zámku a jeho obnově najdete na www.zamekmladavozice.cz.

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
Částečně opravené průčelí vožického zámku, opravený Sál předků, freska na hlavním 
schodišti,
chodby v 1. patře a zadní průčelí směrem do zahrady (foto: Pavlína Novotná)