SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ROLNIČKA SOBĚSLAV

Naše škola spolupracuje s centrem Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediskem Rolnička v Soběslavi. Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby individuálně přizpůsobuje potřebám klientům. Chce, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma. Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. 

Jako jedno ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické s vlastní právní subjektivitou byla Rolnička založena na podzim roku 1993 skupinou rodičů a členů sboru ČCE. Činnost byla zahájena v lednu 1994 otevřením denního centra pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi. V průběhu let se rozšiřovala nabídka služeb i počet klientů. Dnes navštěvuje Rolničku více než 60 dětí i dospělých s postižením z celého Táborska. 

Rolnička Soběslav také provozuje chráněnou dílnu. Ve školní prodejně jsou dlouhodobě nabízeny k prodeji rolničky ve prospěch této organizace, spolupracujeme také při bechyňských keramických trzích, kdy s Rolničkou sdílíme stánek v parku na bechyňském náměstí. Pro Rolničku také organizujeme Rolničkové dny(odkazy jsou v Akcích 2011 - 2015), Bazárky ve škole a další akce. Na oplátku nám Rolnička poskytuje výstavní prostory ve své kavárně a čajovně (v letech 2013 - 2015 jsme tam uspořádali celkem tři výstavy). Prakticky všechny akce pro Rolničku ve škole organizuje ing. Jaroslava Bínová. V únoru 2016 byl realizován projekt "Kamarád pro volný čas". Dne 8. 2. 2016 pracovnice Rolničky Soběslav paní Renata Gargulová představila studentům projekt „Kamarád pro volný čas“. Jedná se o dobrovolnický projekt, pomocí kterého Rolnička Soběslav hledá studenty, kteří se stanou kamarády dětem s postižením. Jsme velice rádi, že se povedlo najít dobrovolníky z řad studentů domova mládeže a navázat tímto  úzkou spolupráci s Rolničkou Soběslav.