SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Během jarních prázdnin v roce 2010 byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce se ZŠ Dukelská. Spolupráce se bude týkat zejména výtvarné oblasti. V ZŠ Dukelská je keramická dílna a té především by se měla týkat naše vzájemná spolupráce. Nabízíme:

  • poradenství v oblasti práce s hlínou;
  • plenér pro výtvarný kroužek při ZŠ Dukelská (první již proběhl v květnu 2009), který se bude týkat konkrétně keramiky (práce dětí v dílnách školy, možnosti alternativního pálení atd.);
  • výstavní činnost (možnost prezentace výsledků plenéru a práce dětí ve výstavních prostorách SUPŠ Bechyně);
  • vzájemnou popularizaci spolupráce na webových stránkách a v rámci výstav SUPŠ Bechyně.

Pro naši školu si od spolupráce slibujeme možnost popularizace na významné základní škole v krajském městě a také podpořit zájem dětí o řemeslnou a rukodělnou práci a ukázat, že takováto práce má smysl a budoucnost.


Plenér ZŠ Dukelská 2010

Po loňské první zkušenosti se letos podruhé uskutečnil plenér dětí ze ZŠ Dukelská České Budějovice. Proběhl ve dnech 10. - 12. 5. 2010. Patnáct dětí a tři učitelé pracovali ve školních dílnách. Děti měly možnost točit na kruhu a modelovat a kromě toho jim jejich učitelé připravili další pogram plný různých výtvarných aktivit. Na závěr děti navštívily Mezinárodní muzeum keramiky - Alšovu jihočeskou galerii v Bechyni. Hliněné věci, které děti vytvořily, byly vypáleny ve školní peci a dále výtvarně zpracovány. Poté byla v ZŠ Dukelská uspořádána výstava.


Plenér ZŠ Dukelská 2011

Po roce se na nás opět obrátili učitelé ze ZŠ Dukelská České Budějovice s prosbou o pomoc při zajištění ubytování, stravování a poskytnutí prostor školy během již třetího výtvarného plenéru v Bechyni. Letošní plenér byl stanoven na týden 2. - 6. 5. 2011. Výtvarných činností se zúčastniloný počet 12 dětských výtvarníků, které vedli učitelé paní Jana Bártová a pan Jakub Pich (absolvent školy).Kromě práce ve volné přírodě strávili dvě dopoledne v točírně prací na hnčířském kruhu a dalšími aktivitami. Přežahnuté práce dětí byly předány 23. 5. 2011; po dopracování  budou opět vystaveny v ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích. V průběhu letošního plenéru byla zároveň domluvena další spolupráce: v září 2011 proběhla na našem domově mládeže soustředění asi 70 žáků šestých tříd ZŠ Dukelská.

ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výtvarné aktivity dětí ze ZŠ Dukelská České Budějovice v Bechyni, květen 2011
(foto: archiv ZŠ Dukelská)

Od školního roku 2011/2012 se naše spolupráce se ZŠ Dukelská změnila: v září 2011 a 2012 v Bechyni proběhl adaptační kurz žáků šestých ročníků. Domov mládeže zaplnilo již podruhé na 80 dětí z Českých Budějovic, kteří ke svým pohybovým aktivitám využívali blízký stadion a krásnou přírodu v okolí Bechyně.