AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOU

V rámci spolupráce s majiteli zámku Dub u Prachatic, manželi di Battagliovými, byla naší škole nabídnuta možnost keramiku ze školního depozitáře v prostorách zámku. Rádi jsme tuto možnost využili a na polovinu prázdnin prázdnin připravili výstavu s názvem Bechyňská keramika: pohlazení hlínou. Instalace výstavy proběhla v soboru 16. 7. 2012, vernisáž v neděli 17. 6. 2012. Pro výstavu jsme vybrali velkoplošné fotografie vybraných kusů a doplnili je prostorovými artefakty dokumentujícími vývoj keramiky od konce 19. století do současnosti. Další historické (především secesní) kusy jsou vystaveny v reprezentativním sále v 1. patře.

Vernisáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře a za zájmu přítomných. Věříme, že přispěje k popularizaci naší školy mezi sezónními návštěvníky zámku a děkujeme majitelům zámku za možnost prezentovat u nich bechyňskou keramiku až do konce července. Srdečně zveme k prohlídce výstavy i zámku Dub u Prachatic!

Více o zámku naleznete na www.zamekdub.webnode.cz.

VÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOU
VÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOUVÝSTAVA BECHYŇSKÁ KERAMIKA: POHLAZENÍ HLÍNOU
Výstava na zámku Dub nebyla zcela typickou výstavou:historické exponáty se staly 
vlastně součástí dobového interiéruinteriéru. (foto: Jiří Novotný)