SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

SPOLEČNOST RODÁKŮ A PŘÁTEL BECHYNĚ

Již od počátku 90. let 20. století pracuje v Bechyni Společnost rodáků a přátel Bechyně. Mapuje kulturní dění ve městě a dává podněty různým kulturním aktivitám. V současné době (září 2016) členové Společnosti vydali ročenku textů a pracují na knize o Kerasu a o židovské komunitě v Bechyni a jejích osudech za druhé světové války. Zároveň se objevila nová iniciativa - Galerie Záliv v budově lázní v Bechyni. 23. 9. 2016 na schůzce s vedením školy nabídli pánové Pavel Šmidrkal a Josef Štefl škole spolupráci na aktivitách této galerie a nabídli ji i jako výstavní prostor pro školní aktivity. Rádi tuto nabídku přijímáme a těšíme se na spolupráci. O dalších podrobnostech budeme informovat.