SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Zámecká sýpka se nachází v areálu bechyňského zámku v prostředí upravené zámecké zahrady. Je to dvoupatrová budova se sklepem a vysokou půdou. V 70. - 80. letech patřila k Alšově jihočeské galerii, k Mezinárodnímu muzeu keramiky. Na počátku 9O. let 20. století v rámci restitucí připadla nově založené společnosti Panství Bechyně, s.r.o. Do prostor sýpky byla umístěna reprezentativní výstava soch, objektů a maleb klasika českého sochařství 2. poloviny 20. století, sochaře Vladimíra Preclíka a po dvě desetiletí sýpka nesla jeho jméno (Muzeum Vladimíra Preclíka). Od roku 2018 mají galerii v nájmu paní Renata Hejrová s panem Karlem Dvořákem a začali výstavní činnost. Změnili název muzea na Zámeckou sýpku, upravili vstup do galerie, kde je možno zakoupit kvalitní užitkovou a dekorativní keramiku. V přízemí vznikl prostor pro sezónní výstavy (letos proběhly dvě - grafika a obrazy Karla Marxe a výstava Silný ročník - keramika, sochy, obrazy). V 1. patře je instalace soch, objektů a obrazů Vlaimíra Preclíka, kde je mimo jiné možné vidět legendární portréty avantgardy, a v druhém patře školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. Poslední patro - podkroví - je zatím nepřístupné. V něm jsou umístěny monumentální Preclíkovy instalace z 90. let 20. století.

Naše spolupráce se Zámeckou sýpkou spočívá ve výstavní činnosti a ve vzájemné propagaci. Prostředí zámku a sýpky samotné je magické a být v jednom domě s Vladimírem Preclíkem a dalšími vystavujícími autory znamená být v dobré společnosti. Srdečně zveme k návštěvě Zámecké sýpky. Otevřeno je od 15. 6. 2019 o 31. 8. 2019 od 11.00 do 16.00.

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Malé nahlédnutí do instalace prací Vladimíra Preclíka v Zámecké sýpce Bechyně: objekty,
portrréty avantgardy; první vlevo portrét Vladimíra Preclíka od Zdeny Fibichové (50. léta 20. století), vpravo dole Preclíkův Beethoven z roku 1958.
(Foto: Archiv školy; pořízeno s laskavým svolením nájemců galerie)

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
Několik záběrů z instalace školní výstavy Bechyňská keramika 1884 - 1948 v druhém patře
Zámecké sýpky. (Foto: Archiv školy)