SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

MĚSTO BECHYNĚ

Mezi nejvýznamnější instituce, které s naší školou spolupracují, patří město Bechyně. Spolupráce má historické kořeny, neboť bez zájmu města před více než sto třiceti lety by zde škola nebyla. I dnes jsou kontakty živé. Je jasné, že škola je významným zaměstnavatelem ve městě (zaměstnáváme na padesát lidí). Škola do města přivádí více než dvě stě studentů, což vzhledem k počtu obyvatel Bechyně rozhodně není nezajímavé. Navíc pořádáním mezinárodních sympozií, která probíhají převážně v naší škole již od roku 1966, škola zvyšuje věhlas Bechyně jako "Mekky" keramiky v Čechách. Budovy Městského úřadu Bechyně  a Obřadní síně MěÚ jsou vyzdobeny pracemi našich žáků (plastiky, reliéfy, podlahové vázy). Zároveň Městský úřad Bechyně je zásadním sponzorem Mezinárodní točířské soutěže, kterou již dvacet let (2016) pořádá naše škola. Více o městě Bechyně naleznete na www.mestobechyne.cz.