AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2019

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívily 1. - 3. ročníky grafického oboru naší školy výstavu Grafika roku 2019 v Obecním domě v Praze. Každý ročník si následně vybral další doprovodný program. Studenti ze 2.G vystoupali na vrchol Staroměstské mostecké věže a seznámili se zde se symbolikou její sochařské výzdoby. Exkurzi do Prahy nakonec ukončili v expozici cca sta ocelových figurín a automobilů. Více o výstavě naleznete na https://nadacehollar.cz/vystava-prodlouzena-do-29-2-2020/.

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
Foto z exkurze do Prahy 20. 2. 2020. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 podnikli studenti oboru Grafický design exkurzi do Prahy za výstavami a dalším programem. Hlavní akcí bylo zhlédnutí výstavy Grafika roku 2019 a Cena Vladimíra Boudníka. Tato výstava je každoročně jedinečnou přehlídkou volné umělecké grafiky u nás a tedy silným inspiračním i výukovým zdrojem. Studenti mohli vidět grafické listy malých i obřích formátů ve všech tradičních technikách, různé alternativní techniky a experimenty a samozřejmě také ukázky autorských knih.

Kromě této výstavy v krásném Obecním domě měly třídy další zajímavý program. Např. třída 1.G s p. uč. Krůčkovou navštívila Muzeum Karla Zemana, třída 2.G s p. uč. Bočanovou prošla centrum Prahy z hlediska dějin výtvarné kultury a absolvovala prohlídku Staroměstské mostecké věže a třída 3.G s p. uč. Kotkovou navštívila litografickou dílnu v Říční ulici, výstavu ilustrátora Petra Síse v DOXu.

EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020EXKURZE NA VÝSTAVU GRAFIKA ROKU 2020
Výstava a výtvarná dílna Grafika roku 2019. (Foto: Mgr. Marta Kotková a studenti)

Cestování je únavné, ale Praha krásná a vždy inspirativní a motivující, proto zase někdy příště vyrazíme za kulturou.

Odkazy na navštívené instituce naleznete na:
http://www.obecnidum.cz/vystava/31057/
http://litoricni.cz/?fbclid=IwAR3K7cEss49q_hBjQnWOn7qfFOeHHFYDQISk9W5EG5isI4DSvPwqDdkwybI
https://muzeumkarlazemana.cz/

Mgr. Marta Kotková