AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Čas je neúprosný, naše škola dovršila 135. rok svého trvání. Letos oslavy proběhly oproti minulým letům v poněkud netypickém termínu, a to 20. - 21. 9. 2019. Změna byla způsobena rekonstrukcí školy, která začala 29. 7. 2019; původně se mělo začít v květnu 2019. Přes tyto komplikace se zaregistrovalo 559 absolventů a 20 zaměstnanců, celkem tedy 579 lidí spojených se školou. Nejvíce registrovaných bylo z roku 1984 (20), 1979 (19) a 1977 (19), 1971 (17), 1973 (17) a 1996 (17). K výročí školy vyšel článek v Táborských listech - odkaz na https://www.jcted.cz/taborsko/bechyne-slavila-135-let-keramicke-skoly-sesly-se-stovky-absolventu/?timestamp=1569091573&fbclid=IwAR0bEdsd7nPllre9TFKnL3fL7M5x9vLmQjU5ehnmL53DktD73O4R0rzwQ40.

 PROGRAM OSLAV 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Termín: 20. – 21. 9. 2019

 • 20. 9. 2019 - škola otevřena pro absolventy: 12.00 - 18.00
 • 21. 9. 2019 - škola otevřena pro absolventy: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

Pátek 20. 9. 2019

 • 12.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 17.00 - vernisáž výstavy Spojeni školou v Galerii Na chodbě (přízemí vpravo)
 • 19.00 - vernisáž výstavy LIFE OF VASE absolventa školy MgA. Romana Šediny v Galerii 2+1 (KD Bechyně)

Sobota 21. 9. 2019

 • 9.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 13.00 - 14.00 - škola uzavřena
 • 1.35 PM (13.35) - sraz účastníků na náměstí, foto z věže kostela
 • 15.00 - derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce Bechyně
 • 19.00 - 24.00 - neformální setkání absolventů, učitelů a zaměstnanců školy v KD Bechyně (hudební produkce Karel Dvořák, Michal Pospíšil a přátelé)

Doplňkový program

 • výstava Jana Bendy Keramické věže (Galerie Na chodbě, 1. patro);
 • výstava absolventů ve školní Galerie Na chodbě (přízemí školy);
 • multimediální projekce;
 • videa z archivu pana Miloslava Pintýře, absolventa školy z roku 1966 (budou použita i na neformálním večeru v KD Bechyně 21. 9. 2019);
 • Zámecká sýpka (otevřeno v pátek 20. 9. 2019 13.00 - 16.00, v sobotu 11.00 - 16.00):

- výstava Bechyňská keramika 1884 – 1948;
- derniéra výstavy Silný ročník;
- expozice soch Vladimíra Preclíka;

 • AJG - otevřeno 9.00 - 18.00;
 • Městské muzeum - otevřeno 9.00 - 17.00;
 • Galerie Galvína - Václav Karel známý a neznámý (absolvent 1919 - ilustrace, malby; otevřeno:  pá - 9.00 - 18.00, so - 9.00 - 18.00, ne - 13.00 - 18.00)
 • Galerie Záliv v lázeňském domě Olga (nová lázeňská budova);
 • Galerie M v Milevsku (maturitní a klauzurní práce 2018/2019);
 • možnost návštěvy hudební akce U nás doma fest (sobota 21. 9. 2019, Eliáška pod Větrovem, 15.00 - 24.00; kapely a divadla)

Při oslavách jde vždy o setkání absolventů bez ohledu na obor i ročník, který absolvovali. Ani letos tomu nebylo jinak a setkávání byla velmi příjemná. Pro absolventy byly připraveny nové sborníky a upomínkové předměty. Věříme, že se líbily a že absolventi zaznamenali změny, kterými naše škola prochází. Registrace absolventů začala v pátek 20. 9. 2019, v 17.00 proběhla vernisáž výstavy Spojeni školou ve školní Galerii Na chodbě, v 1. patře školy byla výstava Keramické věže Jana Bendy (je prodloužena do konce října), v 19.00 pak v Galerii 2+1 vernisáž výstavy LIFE OF VASE MgA. Romana Šediny. Druhý den pokračoval program podle rozpisu. Novinkou oproti minulým letům bylo setkání absolventů na náměstí a fotografování z věže kostela sv. Matěje. Následovala derniéra výstavy Silný ročník v galerii Zámecká sýpka. Byla velmi emotivní a neobyčejně početně navštívena. Posledním organizovaným bodem oslav pak byla hudební produkce pana Michala Pospíšila, jeho přátel a Karla Dvořáka ve velkém sále bechyňského kulturního domě. Velmi příjemná byla i neorganizovaná spontánní setkání s hudební produkcí - například po oba dva večery v bechyňském kině. Škola má výjimečného genia loci, což bylo vidět na každém kroku.


Setkání absolventů na bechyňském náměstí 21. 9. 2019. (Foto: MgA. Václav Peták)

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav, Mgr. Martě Kotkové a kolegům za přípravu sborníků a propagačních pedmětů, panu Štěpánu Ondřichovi a MěÚ Bechyně za poskytnutí sálu a přísálí KD Bechyně a sponzorský dar, Renatě Hejrové za zpřístupnění Zámecké sýpky po oba dny oslav, manželům Vadovým za možnost využít věže kostela sv. Matěje, panu Karlu Dvořákovi za hudební produkci při derniéře výstavy Silný ročník, panu Pintýřovi za poskytnutí videa ze svého archivu a panu Michalu Pospíšilovi a jeho kolegům za hudební produkci.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Vernisáž výstavy Spojeni školou 20. 9. 2019 ve školní Galerii Na chodbě.(Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vernisáž výstavy Life of Vase Romana Šediny v Galerii 2+1 20. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Setkání absolventů na náměstí 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Výročí objektivem Václava Petáka.
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)


V RÁMCI OSLAV JIŽ PROBĚHLO ČI PROBÍHÁ


VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 7. 3 - 16. 6. 2019

Výstava Střepy a střípky přibližuje keramické předměty ze školního depozitáře. Nejsou řazeny chronologicky, nicméně začínáme 90. léty 19. století (období historických slohů - prořezávaný talíř, váza učitele Pitora, džbán s cínovým víkem, talíř s ještěrkami, talíř s podobiznou ženy). Další předměty - především váza - reprezentují secesi, což byl jeden z vrcholů školy. První vitrína je věnována 20. a 30. letům, umění art deco (rovněž velký džbán s figurální výzdobou) a geometrické abstrakci, druhá vitrína umění 60. let, tzv. pobruselskému stylu (po výstavě Expo 1958 v Bruselu). Léta padesátá zastupuje figurální plastika s pracovním motivem.

V druhé místnosti jsou práce soudobější. Jedinou výjimkou je váza Bohumila Dobiáše st., významného regionálního sochaře a učitele školy (1935 - 1964; váza pochází z 50. let 20. století). Ve vitríně jsou díla dvou absolventů, a to Stanislava Martince (absolvent 1957, Babylónská věž) a Ladislava Janoucha (absolvent 1963, dvě figurální plastiky). Dále jsou zde studentské práce současných učitelů školy (Miroslav Oliva - figurální plastiky, 1973, David Stankuš - Tučňáci, 2005, Roman Šedina - nápojová souprava, 2001, Monika Brkalová - Tyranosaurus, 2001) a klauzurní a maturitní práce z přelomu 90. let 20. století a počátku 21. století. Právě to, že mnozí absolventi školy v současné době působí jako pedagogové, patří k jednomu ze specifik naší školy.

Pevně věříme, že Vás výstava zaujme a zároveň jsme přesvědčeni, že je potřeba zachovávat stará řemesla, mezi něž patří i keramika. Naše škola chce udělat vše pro to, aby keramická tradice v Bechyni nezanikla.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy Střepy a střípky v bechyňském muzeu 7. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 22. 6. - 30. 7. 2019

V červenci 2019 (22. 6. - 30. 7. 2019) vystavuje sochař Ladislav Janouch, absolvent školy z roku 1963, figurální plastiky v prostorách Městského muzea Bechyně. Ladislav Janouch patří mezi "sdcaře", kteří se rádi vrací do města svých studií a kteří mají silný vztah k městu a ke škole, kterou absolvovali. S jeho svolením jsme výstavu zařadili do programu akcí k 135. výročí založení naší školy.

Výstava nese název Sochařské drobnosti. Sám autor k tomu uvádí: Název výstavy jsem zvolil na základě výstav, pořádaných v minulém století, a to většinou kolektivních  s mezinárodním zastoupením, kterých jsem se účastnil. (...) Tento typ sochařských výstav měl svá přesná pravidla. Sochy nesměly přesahovat 80 cm, realizace byly zaměřeny někdy na bronz, jindy na keramiku či kámen. Komorní práce tak dávaly možnost nahlédnout do dílny sochaře. Byly vystavovány skici a návrhy či práce galerijního charakteru. Název výstavy jsem zvolil proto, abych při příležitosti 75. výročí svého narození mohl v tomto komorním prostoru představit právě tento typ prací (bronz, keramika, kámen, dřevo) a zároveň naznačit okruhy zájmu - dynamické sportovní náměty, symbolické plastiky, asociace na věčné téma člověk a v neposlední řadě většinou mramorová ženská torza velkých objemů, čistých tvarů a linií. Výstava je doplněna barevnými fotografiemi realizovaných prací ve veřejném prostoru a staršími kresbami ženských aktů.

(Volně použity materiály k výstavě od autora)

Ladislav Janouch je také členem skupiny Kamarádi, do které patří malíři Aleš Knotek, Josef Velčovský, Václav Zoubek a fotograf Ivan Král. S touto skupinou absolvoval mnoho společných výstav (Praha, Klatovy, Rakovník, Zlín, Týn nad Vltavou, Kolín, Vodňany, Chomutov), ale také s jednotlivými autory této skupiny (Kadaň, Praha, Bechyně, Hluboká nad Vltavou a jinde).

Účastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií v kameni i ve dřevě (Maďarsko, Černá Hora) či v Čechách (Litoměřice, Hředle, Beroun, Lysolaje). Svými pracemi je zastoupen v četných zahraničních i domácích galeriích i soukromých sbírkách. Znám je především sportovními kompozicemi (Poslední metry, Diskař, Házenkáři, Tenista a jiné), ale i symbolistickými sochami na námět antické mytologie (Niké, Ikaros, Prométheus, Bakchus a další). Bohatě je v jeho díle zastoupen motiv ženy, především v mramorových torzech. V poslední době se soustředil na vytváření portrétů známých osobností, kterými dosáhl veřejného uznání. Výstavou k životnímu výročí v Městském muzeu Bechyně připomíná své výtvarné začátky právě zde, na keramické škole, která slaví 135. výročí založení.

(ak. mal. Václav Zoubek)

VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy sochaře Ladislava Janoucha v bechyňském muzeu 22. 6. 2019. 
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA KERAMICKÉ VĚŽE JANA BENDY V GALERII NA CHODBĚ 28. 6. - 31. 10. 2019

Absolvent školy a bývalý dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda, absolvent školy z roku 1972, uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě v prvním patře školy s názvem Keramické věže.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Prezentuje věže z let 2013 - 2018 pálené v redukční atmosféře, a pastely, které velmi vhodně expozici keramiky doplňují. Výstava potrvá do 30. 9. 2019, takže návštěvníci školy ji mohou vidět také při oslavách 135. výročí 20. - 21. 9. 2019. Během prázdnin je možné školu navštívit po domluvě na telefonním čísle 723 165 306.

JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ
JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ

Několik pohledů na instalaci výstavy výstavy Jana Bendy v Galerii Na chodbě.
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA SILNÝ ROČNÍK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ 3. 8. - 21. 9. 2019

Vernisáží 3. 8. 2019 v Zámecké sýpce v areálu bechyňského zámku byla zahájena výstava Silný ročník. Představuje tvorbu pěti spolužáků, absolventů školy z roku 1974, a to Miroslava Olivy (keramické sochy), Miroslava Párala (keramické sochy, monumentální kresby), Karla Bečváře (drobné bronzové plastiky), Jana Samce (monumentální abstraktní malby) a Jitky Wernerové (keramické plastiky a reliéfy). V působivém prostředí Zámecké sýpky (dříve Galerie Vladimíra Preclíka) vznikla velmi zajímavá a pestrá instalace, která ukazuje silné výtvarné individuaty. Velmi příjemné je, že všichni vystavující se vřele hlásí k základům, které jim dala naše škola. Výstavu uvedl ak. soch. Miroslav Oliva, zahrál a zazpíval pan Karel Dvořák.

To, že je Zámecká sýpka od loňského roku opět v sezónním provozu, je velmi důležité. V přízemí se dvakrát během prázdnin mění autorské nebo skupinové výstavy, v prvním patře je expozice soch, objektů a obrazů Vladimíra Preclíka (včetně slavných portétů avantgardy) a ve druhém patře je instalována školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. V posledním patře, v současné době nepřístupném, jsou monumentální Preclíkovy dřevěné sochy z 90. let 20. století. Vzhledem k tomu, že Meznárodní muzeum keramiky letos keramiku prakticky nevystavuje, je to výborný počin.

Srdečně zveme na prohlídku Zámecké sýpky a výstav, které prezentuje. Otevřeno je denně kromě pondělí od 11.00 do 16.00. Výstava Silný ročník potrvá do 31. 8. 2019, ale odinstalována nebude. Derniéra proběhne v rámci oslav 135. výročí založení školy 21. 9. 2019 v 15.00. Věříme, že absolventi školy Najdou do sýpky cestu a budou spokojeni.

MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Zámecká sýpka, vstupní prostor. Možnost zakoupení kvalitní autorské keramiky.
(Foto: Archiv školy)
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"

 MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Vernisáž výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy) 
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)