AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA

Na konec září 2019 připravila Mgr. Drahomíra Bočanová exkurzi do Francie s názvem Údolí Loiry - kraj zámků a vína. Uskutečnila se 23. - 27. 9. 2019 a program byl velmi zajímavý:

  • 1. den: Odjezd od školy ve večerních hodinách. Transfer přes SRN do Francie.
  • 2. den: Naše poznávání údolí řeky Loiry začneme v Orléansu, kdysi významném obchodním a kulturním centru francouzského království spojeném např. s Janou z Arku a místní univerzitou. Hlavní lákadlem jbyla ovšem gotická katedrála svatého kříže, kterou mnozí Francouzi považují za památník národní hrdosti. Odpoledne nás čekala procházka okolo největšího zámku celé oblasti - Chambordu - a vnitřní prohlídka prostor zámku Cheverny. Na závěr dne jsme okusili atmosféru zámečku Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci. Připomínkou tohoto génia je místní muzeum s modely jeho vynálezů.
  • 3. den: Po snídani nás čekal královský hrad Chinon ve stejnojmenném městě tyčící se nad řekou Vienna. Následovalo opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů rodu Plantagenetů a Chateau de Breze, jeden z nejzajímavějších zámků celé oblasti kvůli podzemní pevnosti. Poté  jsme se pokochali nádhernými ornamentálními zahradami zámku Villandry.
  • 4. den: Pro poznání Alsaska jsme si vybrali Štrasburk - „křižovatku Evropy". Historické jádro Štrasburku s katedrálou Notre Dame je zapsáno na seznamu UNESCO, čtvrť Petite France (Malá Francie) s hrázděnými domy, říčními kanály a krytými mosty nás pohltilo svou neopakovatelnou atmosférou. Měli jsme možnost plavby lodí po říčních kanálech. Celou prohlídku jsme zakončili jízdou tramvají k nejstaršímu parku Orangerii s příjemnou procházkou i možností relaxace nebo návštěvou Muzea čokolády.
  • 5. den: Příjezd zpět do ČR v dopoledních hodinách.

ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
Momentky z Francie: Orleans, zámek Chambord, hrad Chinon, Štrasburk,
Chateau de Breze, září 2019. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)