AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

BAZÁREK PRO ROLNIČKU 2020

Na duben 2020 byl připraven již tradiční Bazárek pro Rolničku. Věci, které je možné prodat (oblečení, boty, hračky atd.), byly soustředěny v čítárně. Přestože do akce, jako ostatně do celého 2. pololetí školního roku 2019/2020 zasáhla koronavirová epidemie, podařilo se získat 5.000,- Kč, které budou věnovány centru Diakonie ČCE Soběslav. Věci, které nebyly prodány, budou věnovány na charitu. Poděkování za organizaci akce patří Ing. Jaroslavě Bínové a všem, kteří se realizace zúčastnili