AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin v učebnách č. 37, 40 a 42 v prvním patře školy. Po dobu trvání kurzu je škola otevřena.

Pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 se přípravné kurzy konají v sobotu 5. 10. 2019 a 9. 11. 2019. Přihlášky přijímáme do 5. 10. 2019 (na první, případně na druhý kurz) a do 9. 11. 2019 (na druhý kurz).

Lektoři přípravných kurzů říjen - listopad 2019:

  • 5. 10. 2019 - MgA. Václav Kupský, PaedDr. Jiří Novotný
  • 9. 11. 2019 - MgA. Václav Kupský, PaedDr. Jiří Novotný, akad.soch. Miroslav Oliva, Alena Kissová, MgA. Roman Šedina

Letošní kurzy byly velmi početně navštíveny. Prvního kurzu se zúčastnilo 39 uchazečů (2 kurzy), druhého 67 (5 kurzů). Věříme, že se s účastníky setkáme 6. - 7. 1. 2020 u talentových zkoušek a v září 2020 v prvních ročnících.Další přípravné kurzy v tomto školním roce již nechystáme, ale je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě přivézt domácí práce na bezplatnou konzultaci (telefon 381 213 810 nebo 722 473 482, e-mail: reditel@supsbechyne.cz).