AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE

V sobotu 26. 10. 2019 proběhla na "starém" hřbitově v Bechyni slavnost spojená s odhalením rekonstruovaného náhrobku významného bechyňského rodáka, grafika a malíře Rudolfa Krajce (1907 - 1934). Studoval u Maxe Švabinského na AVU v Praze a u Františka Tavíka Šimona na speciální grafické škole. Jeho doménou byla technika dřevorytu a dřevořezu, později také mědirytiny. Byl skvělým tvůrcem ex-libris. Na počátku 30. let se věnoval malbě a vstřebával vlivy kubistů a surrealistů, měl blízko ke skupině Devětsil a hledal vlastní umělecký výraz. V roce 1933 představil veřejnosti v Krásné jizbě v Praze soubornou výstavu kreseb a grafik, kterou uvedl Jindřich Štyrský, a chystal další výstavy v Brně a v Praze. Bohužel podlehl tuberkulóze, zemřel 14. 3. 1934. Na jeho pohřbu promluvil profesor bechyňské keramické školy Karel Valoušek. Krajcův učitel F. T. Šimon o něm napsal: "Byl skosen v prvém úspěšném rozletu do života plicní chorobou. Žil svému umění celou duší, obdařen inteligencí a jemným citem chápal se nových idejí a problémů výtvarných. Jeho odvážný prudký rozběh, rozsah jeho schopností imaginačních a výtvarnických a intensita až horečná, příznačná u lidí předurčených osudem ke krátkému životu, s níž chvátal vysloviti své výtvarné vise, byly více než sliby do budoucnosti."

Rekonstrukce náhrobku Rudolfa Krajce se uskutečnila díky činnosti Spolku rodáků a přátel Bechyně s podporou městského úřadu Bechyně a také bechyňské posádky Armády ČR (vojáci pomáhali při vztyčení mramové části). A jakou spojitost má tato akce se školou? Mimořádně aktivně se zapojil náš student třetího ročníku grafického oboru Jiří Bílek, který spolupracuje nejen se spolkem rodáků, ale také s muzeem. Patří mu velké poděkování za hluboký zájem a entuziasmus, s nímž k této činnosti přistupuje - pro mladé lidi v jeho věku to není tak běžné.

Při odhalení busty - jde o repliku, kterou vytvořil bývalý učitel naší školy pan Michal Bosák (originál je uložen v muzeu), promluvila paní Jiřina Trčková (za spolek rodáků), pan starosta ing. Houdek, zástupce Armády ČR a Jiří Novotný za SUPŠ Bechyně. Na závěr zazpíval tři písně pan Veselý. Celá slavnost v mlhavém dopoledni měla důstojný ráz. Poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli, i těm, kteří se jí účastnili jako hosté, a také návštěvníkům z řad bechyňské veřejnosti.

ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
Odhalení renovovaného náhrobku a busty Rudolfa Krajce na "starém" hřbitově
v Bechyni 26. 10. 2019. (Foto: Archiv školy)