AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ZA UMĚNÍM O VÍDNĚ

Mgr. Drahomíra Bočanová připravila na čtvrtek 5. 12. 2019 jednodenní exkurzi do Vídně. Na programu byly výstavy Albrechta Dürera, Gian Lorenza Berniniho a Caravaggia a také návštěva vídeňských vánočních trhů,která vyplnila závěrečnou část zájezdu.

Albertina: Albrecht Dürer
Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera. Základ tvoří vlastní sbírky muzea, které zahrnují mimo jiné 140 vlastnoručních Dürerových kreseb, což je největší kolekce svého druhu na světě. Expozice v Albertině umožňuje návštěvníkům fascinující pohled na postup zrodu vybraných umělcových obrazů i grafických listů a vyzdvihuje význam kresby, která se právě v Dürerově době změnila z pouhého pracovního „nástroje“ v uznávané umělecké dílo.

(Zdroj: http://www.kamibus.cz/viden-vystava-durer.html)

ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ
Několik ukázek vystavených grafik Albrechta Dürera. (Foto: Mgr. Milan Vágner)

Kunsthistorische Muzeum: Caravaggio a Gian Lorenzo Bernini
Caravaggio je jedním z hlavních představitelů tenebrismu a naturalismu v malířství 17. století. Jeho přínos spočíval ve větší realističnosti zobrazovaných mytologických a biblických postav, jejichž předobrazem byli prostí lidé jeho doby. Gian Lorenzo Bernini, sochař, architekt a malíř, patří k největším géniům italského baroka. Jádro expozice tvoří na šedesát obrazů a soch dokumentujících radikální i klasicizující proud římského baroka, naplněného dramatem, vášní, dynamickým pohybem a divadelními efekty, ale také harmonií a elegancí. Vedle Caravaggia a Berniniho vystavuje KHM práce dalších slavných mistrů včetně Nicholase Poussina, Orazia Gentileschiho, Alessandra Algardiho a Simona Voueta.

(Zdroj: http://www.cebus.cz/jednodenni/caravaggio-bernini/)

ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ
Barokní mistři: Caravaggio a Gian Lorenzo Bernini. (Foto: Mgr. Milan Vágner)

ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚZA UMĚNÍM O VÍDNĚ

Naši studenti ve Vídni 5. 12. 2019. (Foto: Ing. Miroslav Petřík)