AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ŘEMESLA ŽIVĚ 2020

Ve dnech 12. - 13. 2. 2020 se na Novoměstské radnici v Praze koná již sedmý ročník přehlídky a worshopů Řemesla živě. Naše škola se účastní propagací keramického řemesla, návštěvníci mají možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu. Akce se účastní David Stankuš a studentky 3. ročníku keramického oboru.

"Sedmý ročník Řemesel živě na Novoměstské radnici tedy nabízí přehled mnoha výučních oborů a jednotlivých odborných škol nejen pro žáky směřující k zakončení základního vzdělání, ale i pro studenty středních všeobecně zaměřených škol nebo také pro vysokoškoláky, kteří chtějí spojit svůj studijní obor s řemeslnou dovedností. Akce ve své tradici a neustále se rozvíjející dramaturgii tedy aspiruje na jednu z nejucelenějších přehlídek trendů ve světě řemesel a jejich užití v praktickém životě u nás. Díky zvyšujícímu se zájmu návštěvníků i účastníků navíc dává jasný signál veřejnosti, že řemeslo má opravdu zlaté dno a sousloví „zlaté české ručičky“ není otřepanou frází, ale především platným faktem.

„Tuto akci pořádáme na Novoměstské radnici již od roku 2014 a musím říct, že rok od roku s větší hrdostí. Za ta léta sledujeme nejen kladný posun ve vnímání řemesel, ale i velký nárůst v zájmu veřejnosti. Jsem moc rád, že touto akcí můžeme navázat na tradici, která se váže právě k Novému městu Pražskému a jde právě o podporu a rozvoj řemeslné výroby.“ Dodává ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta. Na prohlídku a zkoušení řemesel si pro jistotu rezervujte minimálně jednu hodinu, optimálně dvě."

(Zdroj: http://www.nrpraha.cz/program/1035/remesla-zive-2020/)