AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ŘEMESLA ŽIVĚ 2020

Ve dnech 12. - 13. 2. 2020 se na Novoměstské radnici v Praze konal již sedmý ročník přehlídky a worskhopů Řemesla živě. Naše škola se účastnila propagací keramického řemesla, návštěvníci měli možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu. Akce se účastnil David Stankuš a studentky 3. ročníku keramického oboru Sára Netíková a Sára Štěrbová.

"Sedmý ročník Řemesel živě na Novoměstské radnici tedy nabízí přehled mnoha výučních oborů a jednotlivých odborných škol nejen pro žáky směřující k zakončení základního vzdělání, ale i pro studenty středních všeobecně zaměřených škol nebo také pro vysokoškoláky, kteří chtějí spojit svůj studijní obor s řemeslnou dovedností. Akce ve své tradici a neustále se rozvíjející dramaturgii tedy aspiruje na jednu z nejucelenějších přehlídek trendů ve světě řemesel a jejich užití v praktickém životě u nás. Díky zvyšujícímu se zájmu návštěvníků i účastníků navíc dává jasný signál veřejnosti, že řemeslo má opravdu zlaté dno a sousloví „zlaté české ručičky“ není otřepanou frází, ale především platným faktem.

„Tuto akci pořádáme na Novoměstské radnici již od roku 2014 a musím říct, že rok od roku s větší hrdostí. Za ta léta sledujeme nejen kladný posun ve vnímání řemesel, ale i velký nárůst v zájmu veřejnosti. Jsem moc rád, že touto akcí můžeme navázat na tradici, která se váže právě k Novému městu Pražskému a jde právě o podporu a rozvoj řemeslné výroby.“ Dodává ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta. Na prohlídku a zkoušení řemesel si pro jistotu rezervujte minimálně jednu hodinu, optimálně dvě."

(Zdroj: http://www.nrpraha.cz/program/1035/remesla-zive-2020/)

ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020
ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020
ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020ŘEMESLA ŽIVĚ 2020
Řemesla živě 2020 na Novoměstské radnici v Praze, s dětmi i dospělými pracují
studentky Sára Netíková a Sára Štěrbová. (Foto: David Stankuš)