AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUS

V pátek 21. 11. 2019 se konala přednáška Vladimíra Váchy na téma Netolismus, kretá byla určena pro druhé ročníky. Netolismus je závislost na internetu, sociálních sítích, ale také televizi, internetové pornografii a podobně.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUS
Přednáška Vladimíra Váchy pro druhé ročníky 21. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

Vladimír Vácha začal přednášku vymezením pojmu závislost. Závislost je vše, co způsobuje ztrátu naší vnitřní svobody, co nás zotročuje. Příčinami závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, neschopnost navazovat normální vztahy, nízké sebevědomí, tlak okolí, útěk od problémů, nuda a podobně. Znaky závislosti je nutkavá touha, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných zájmů i vztahů, pokračování v závislosti, i když víme, že nám škodí, abstinenční příznaky, návrat závislosti po jejich odeznění a konflikty

Pokud jde o samotný netolismus, člověk má pocit, že ve virtuálním světě snadno dojde pocitu "uznání" s co nejmenším úsilím a "zdarma" (dá se to vyjádřit tak, že vlastně bez jakékoli námahy "jsem borec"). Samotný netolismus se projevuje například tím, že televize slouží jako kulisa, že sledování filmů a seriálů zásadně ovlivňuje život člověka, že počítačové hry nám dávají pocit úspěšnosti (jinde jsem totiž outsider), že roste závislost na "chytrých" telefonech a na sociálních sítích a konečně i růstem internetové pornografie.

Proč je netolismus škodlivý? Proto, že se jednoznačně jedná o závislost. Může vyvolávat zdravotní problémy (oči, ruce, páteř, dokonce může vést k prohloubení příčin epilepsie), může vyvolávat poruchy metabolismu a dlouhodobý stres, může se podílet na problémech s navazováním vztahů, může vést ke ztrátě komunikačních schopností, schopnosti učit se, přispívá ke zvyšování agresivity a k poruchám paměti. Dalšími problémy, souvisejícími s netolismem, je například mnohahodinové trávení času na sociálních sítích denně, zlobné reakce na kritiku a vyrušení od počítače, zanedbávání povinností i péče o sebe, zhoršení školního prospěchu, pocitu prázdnoty, když nelze být na počítači, a dokonce i drobné krádeže peněz ve vlastní rodině. S tím souvisí i ztráta komunikačních schopností, zhoršení schopností učit se, zvyšování agresivity a poruch paměti. To vše bývá označováno jako digitální demence (proč se mám učit, když si vše "vygugluji"?).

Poslední část přednášky se týkala počítačové pornografie. Průměrný věk dětí, které se v České republice poprvé setkávají s počítačovou pornografií, je 10 (!) let. Internetová pornografie mění pohled na sex. Žena se stává obyčejným objektem sexuálního uspokojení, roste promiskuita (je jedno, s kým prožívám sex), vytváří naprosto nereálný svět, propaguje skupinový sex (Česká republika mezi prvními 10 zeměmi světa), vede k nárůstu nemocí, kriminality i ke vzniku hluboké závislosti. Vladimír Vácha zdůraznil, že za dětskou pornografii se považuje hranice věku 18 let a že trestné je i zprostředkování pornografie mladistvým (trestní sazba až dva roky).

Na závěr pan Vácha předal kontakty na sebe (vlada.vacha@volny.cz) a na webové stránky (www.netolismus.cz).

Této přednášce pro druhé ročníky přecházela dvouhodinová přednáška pro první ročníky, vedená stejným lektorem, a to na téma kybernetová šikana.