AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY

V pondělí 18.11.2019 proběhla přednáška pro studenty prvních ročníků na téma Sex, AIDS, vztahy.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY
Přednáška pro žáky prvních ročníků 18. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

V první části přednášky se pan Vladimír Vácha zabýval závislostí v obecné rovině: závislosti všeho druhu omezují vnitřní svobodu člověka. Příčiinou závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, nízké sebevědomí, tlak okolí, neschopnost navazovat normální vztahy, ale i nuda. Další část byla věnována konkrétním problémům navazování vztahů, sexu a nebezpečí AIDS. Na konkrétních fotografiích dokumentoval nebezpečí, která hrozí, i lidi v záěrečné fázi nemoci. Hlavní obranou proti těmto nebezpečím je zodpovědnost a zdrženlivost.