AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PROJEKT "KARTIČKY PRO KRYŠTŮFKA"

Na konci loňského školního roku navrhovali studenti prvního ročníku grafického oboru edukačni kartičky s postavou Kryštůfka v rámci projektu pro výuku prvni pomoci dětí předškolního věku v mateřských školách na Třeboňsku. Celou akci zaštítil pan prof. Velemínský, který byl také členem poroty. Ta vybrala ze 16 návrhů edukacni kartičky Michaely Majerové. Michaela edukační kartičky dále rozpracovala na začátku 2. ročníku a konzultovala je se zdravotníky. V konečné podobě vzniklo 8 edukačních kartiček, pexeso a záložka se základními body první pomoci.

PROJEKT "KARTIČKY PRO KRYŠTŮFKA"PROJEKT "KARTIČKY PRO KRYŠTŮFKA"PROJEKT "KARTIČKY PRO KRYŠTŮFKA"
Kartičky pro Kryštůfka. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)

Okaz na reportáž na Jihočeské televizi:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jihoceskatelevize.cz%2Farchiv%2Fzpravy%2F2619.html%3Ffbclid%3DIwAR0zZuGFYoxS9RzaNMHX0eN9uKg8ktlpjXuAAknM1HOTqNn-bXtOxDUvBF4&h=AT3yjP6f9LUJySfY97_WG48xM1nPdnTUe-vQGiIbTfVB9zjcVl2Ym5iQF7fQIhykJ777EdNv_kJ4PU84PvNwa7TRawkeJdRiRVo8JL0-SmoG7kTou7vXN8BjDkzAdC9VD10