AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

VÝSTAVA KERAMICKÉ VĚŽE JANA BENDY

Absolvent školy z roku 1972 a bývalý dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda, absolvent školy uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě v prvním patře školy s názvem Keramické věže.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Prezentuje věže z let 2013 - 2018 pálené v redukční atmosféře a pastely, které velmi vhodně expozici keramiky doplňují. Výstava byla nainstalována již před prázdninami v rámci přípravy oslav 135. výročí založení školy, takže ji mohli vidět účastníci našich letních kurzů a také absolventi školy při oslavách 20. - 21. 9. 2019. Po dohodě s autorem byla prodloužena do 31. 10. 2019. V pracovních dnech je možno ji navštívit v pondělí - pátek od 8.00 do 16.30, v pátek od 8.00 do 13.00, případně po telefonické domluvě na čísle 723 165 306. Vzhledem k příslovečné skromnosti autora proběhla výstava bez vernisáže, ale rozhodně stojí za vidění. Srdečně zveme!

JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ
JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ

Několik pohledů na instalaci výstavy výstavy Jana Bendy v Galerii Na chodbě.
(Foto: Archiv školy)