AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2019

Již podeváté se naše škola účastnila Dnů otevřených ateliérů (DOA2019). Jde o setkávání se návštěvníků našeho města s uměním a umělci. Akci v našem regionu pořádá Jihočeský kraj, více informací naleznete na www.dnyotevrenychatelieru.cz.

Ve škole akce proběhla 12. 10. 2019 od 13.00 do 16.00 s tímto programem:

  • ateliér sochařství
  • ateliér kresby a malby
  • dílna grafických technik
  • točení na kruhu

Kontakt: Mgr. Otakar Novák, tel. 722 473 482, mail: reditel@supsbechyne.cz, web: www.supsbechyne.cz.

Avizované ateliéry byly v sobotu otevřeny, navštívili je i návštěvníci výstavy Keramono, která byla zahájena vernisáží v 15.00 v bechyňské Galerii Galvína. Těšíme se na setkání v příštím roce.