OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

PROJEKT FENOMÉN B!

Oslavy 130. výročí založení naší školy proběhnou pod názvem "Fenomén B!". Stejný název má také výstava v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Autorkou tohoto názvu a kurátorkou výstavy je BcA. Dita Hálová z Uměleckoprůmyslového musea Praha. Název je to velmi vhodný, neboť škola je opravdu fenoménem, který by nezapadl ani v mnohem větším městě, než je naše. Náročný projekt je výsledkem spolupráce mezi naší školou, AJG Hluboká nad Vltavou a UPM Praha; je také zmíněn ředitelem AJG panem Alešem Seifertem v rozhovoru pro Jihočeskou televizi, který byl odvysílán 4. 11. 2013 (naleznete jej ZDE), o vernisáži výstavy 3. 5. 2014 psal Táborský deník (http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bechynska-umelecka-skola-odtajnila-fenomen-b-20140504.html), článek o vernisáži a foto naleznete ZDE, odkaz na databanku ČTK:
http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=v%C3%BDstava+fenom%C3%A9n+b&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5B%5D=5&service%5B%5D=6


CO JE OBSAHEM PROJEKTU "FENOMÉN B!"?

Jde o zajímavé výstavy, které zaplní celou sezónu AJG v Bechyni. Jedná se o výběrovou výstavu absolventů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve Střední průmyslové školy keramické), přínosem bude mimo jiné mapování vlivu absolventů na současný český design a umění. Jedná se především o absolventy, kteří prošli dalšími studii na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni, Fakultě umění Ostravské Univerzity v Ostravě. atd. Výběr se zaměřil na významné osobnosti, které prošly studiem od roku 1945 až do nedávné minulosti (z oblasti současného umění, sochařství, sochařů pracujících s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem přes držitele řemeslné a výtvarné tradice výroby keramiky po autory působící v různých oborech designu (porcelánu, skla, interiéru, průmyslových výrobků atd.). Průřez neopomene zmínit osobnosti z oblasti hudby (Karel Kryl, Viktor Sodoma), divadla, filmu (Jan Kačer, Karel Roden) a historie, teorie umění (Radko Chodura, Jiří Militký, Milouš Růžička, Jan Samec, Tomáš Vlček aj.). V členitých prostorách jsou umístěny jednotlivé skupiny autorů - tvůrců, volné keramické plastiky, designu (v přízemí muzea) a ukázek dochovaných počátků tvorby umělců a designérů ze sbírky školy v patře muzea. Horní výstavní prostor doplní prezentace tvorby současných pedagogů, která dotváří celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ. K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentovan prohlídky (
21. 6. 2014 -13.00, 24. 7. 2014 - 16.00, 14. 8. 2014 - 16.00 a 28. 9. 2014 - 13.00) a přednášek. Přínosem projektu bude mj. podpora mladých a začínajících autorů, absolventů. Cílem projektu je povzbuzení zájmu o tradiční obor - keramiku.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Výstavní prostory a jejich členění:

  • I. Fenomén B! V umění: umístěn v tzv. prostoru č. 3;
  • II. Fenomén B! V designu: umístěn v tzv. prostoru č. 2;
  • III. Fenomén B!" Začátky: výběr prací z archívu SUPŠ Bechyně; umístění: patro, vitríny: autoři historičtí;
  • IV. Fenomén B!": Impulsy - současní pedagogové SUPŠ Bechyně; umístění: patro - výstavní sál 1.: termín: autoři: Jan Benda, Jiří Fuchs, Miroslav Oliva, Alena Kissová, Jiří Novotný, Jan Vančura, Libor Hošek, Luděk Fábera, David Stankuš, Petr Štojdl, Monika Brkalová, Michal Cáb atd.
  • V. Fenomén B!": Ohněm: historické a alternativní způsoby pálení keramiky studentů a absolventů SUPŠ pod vlivem dálně východní tradice.

Pracovní název: Fenomén B!"
Podtitul: Výstavní projekt absolventů keramické školy Bechyně od r. 1945 do současnosti
Termín výstavy: květen - září 2014
Místo: Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně, pobočka AJG Hluboká nad Vltavou
Kurátoři: PaedDr. Jiří Novotný, BcA. Dita Hálová
Pořadatelé: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
Odborná spolupráce: BcA. Dita Hálová, Dis. (UPM Praha)
Architektonické řešení: MgA. Štěpán Rous

Grafické řešení: MgA. Jana Hradcová (plakáty, pozvánky, tiráž a úvodní text výstavy, popisky, katalog nebo drobná tiskovina - např. skládačka apod.)
Doprovodný program: komentované prohlídky (PaedDr. Jiří Novotný; termíny budou upřesněny); přednáška Dity Hálové (Vliv absolventů SPŠK od 90. let 20. století na současný český design a umění - termín bude upřesněn); Jan Mergl (Západočeské muzeum Plzeň:  Světové výstavy a keramická škola v Bechyni: prezentace výstavy k výročí SUPŠ a výsledků bádání k výstavě uspořádané v Západočeském muzeu Plzeň; listopad - prosinec 2014)
Vernisáž: 3. 5. 2014 ve 14.00

Přihláška: Soubory PDF Fenomén B

Milí absolventi školy a příznivci výtvarného umění, v prostorách bechyňské pobočky AJG vzniká ojedinělá výstava, která překvapí jak absolventy školy, tak i zřizovatele galerie. Na jednom místě uvidíte obrazy, plastiky, grafiku, design a samozřejmě především keramiku, naši životní lásku. Nenechte si ujít příležitost účastnit se takové akce, přijeďte se podívat, ať je to 3. 5. 2014 nebo 20. - 21. 6. 2014 nebo kdykoli jindy. Vítáni budete vždy.

Jiří Novotný, t.č. ředitel školy