AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

V NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTER

Na druhou polovinu června a na červenec 2014 jsme připravili v Galerii Na chodbě, tentokrát v 1. patře školy, výstavu soch a grafiky absolventa školy z roku 1961 Alexandera Waltera.

PRÁVĚ PROBÍHÁ

Jde především o hravé keramické figurální plastiky různých velikostí, které jsou doplněny grafikami. Instalace výstavy za účasti autora proběhla 14. - 15. 6. 2014, vernisáž se uskutečnila v rámci oslav 130. výročí založení naší školy v pátek 20. 6. 2014 v 18.00, výstava trvala do 8. 8. 2014.

V NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTER
V NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTERV NAŠÍ ŠKOLE SE PŘEDSTAVUJE ALEXANDER WALTER

Několik záběrů z instalované výstavy Alexandera Waltera v SUPŠ Bechyně.
(Foto: Archiv školy)

Alexander Walter se narodil 25. 6. 1941 v Modré na Slovensku. Absolvoval studia na Slovenské lidové majolice v Modré, Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (oddělení figurálního sochařství u prof. J. Kostky). Uspořádal řadu samostatných i společných výstav v České republice, na Slovensku, v Belgii, Itálii, Rusku, Polsku, Německu a Rakousku.

Alexander Walter se ve své tvorbě zabývá jak komorní keramikou figurální, užitkovou, tak keramikou monumentální. V keramických objektech nalézáme kompozice inspirované prostředím, jímž se autor obklopuje, ale také náměty, jejichž obsah tvoří hlubší filozofické zamyšlení. Drobnějším figurálním plastikám a reliéfům nechybí fantazie, radost ani groteskní výraz, měnící se často v ironii.

Samostatnou kapitolou v autorově tvorbě jsou realizované keramické reliéfy a plastiky, začleněné do soudobé architektury. Walterovy realizace v architektuře najdeme v Bratislavě, Praze, Znojmě a dalších českých a slovenských městech.

(Zdroj: http://www.meandr.eu/alexander-walter/)