OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

"TROJVÝSTAVA" V SUPŠ BECHYNĚ

V rámci oslav 130. výročí založení naší školy jsme připravili jakousi "trojvýstavu". Během podzimu 2013 a jara 2014 jsme se zkontaktovali s absolventy školy z počátku 60. let, kteří projevili zájem prezentovat svou tvorbu během oslav výročí školy. Jedná se o Milana Doubravu (absolvent 1964), Ladislava Janoucha (absolvent 1963) a Alexandera Waltera (absolvent 1961). Všechny výstavy se podařilo nainstalovat, škola se změnila v jakýsi "dům umění", který je inspirativní pro žáky, návštěvníky školy i účastníky našich letních kurzů pro veřejnost.

V přízemí školy v Galerii Na chodbě naleznou zájemci výběr z tvorby Milana Doubravy. Jedná se především o sochy ze dřeva a betonu, které jsou doplněny kolekcí "kreseb". Celek působí expresívně, sochy jsou vtipné a hravé, obrazy, ač ne vždy mají veselá témata (spíše je nemají vůbec), působí díky své barevnosti uvolněně a mile.

Hned vedle této výstavy, v učebně č. 26, je možné navštívit výstavu soch a keramických plastik Ladislava Janoucha. Autor pracuje s kamenem, dřevem, bronzem i keramickou hlínou, hlavním tématem jeho děl jsou expresívně podané sportovní motivy a ženská torza. Kolekce je doplněna fotografiemi Janouchových realizací soch ve veřejném prostoru a ve spojení s architekturou.

Třetí výstavou pak je rozsáhlá výstava hravých keramických figurálních plastik a kreseb Alexandera Waltera. Pan Walter pochází z Modré na Slovensku, studoval v Bechyni a pak v Bratislavě. Jeho vitalita, humor a hravá poetika se uplatňuje při zpracování figurálních motivů na biblická témata, na témata, která personifikují moravské Slovácko, na motivech z commedie dell´Arte (Pieroti), na tématech vztahů mezi lidmi. Totéž se projevuje i při zpracování grafiky provedené počítačovou formou.

Je velmi poučné vidět, jak všechny tři osobnosti, které studovaly na bechyňské škole prakticky ve stejnou dobu, se vydaly zcela rozdílnou cestou. Pro nás je to důkazem toho, že škola před padesáti lety (stejně jako před sto lety, a doufáme, že stejně jako nyní) dokáže nasměrovat vnímavé a pracovité absolventy a dát jim dobrý základ pro jejich profesní uplatnění. Vážíme si zájmu absolventů o výstavu v naší škole a věříme, že tito tři autoři nebudou jediní. Jsme otevřeni spolupráci s našimi absolventy a velmi nás potěší, když i v novém školním roce budeme moci studentům a návštěvníkům Bechyně přiblížit další zajímavé osobnosti, které prošly naší školou.