OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

SLAVÍME 130 LET EXISTENCE NAŠÍ ŠKOLY

Rok 2014 je pro naši školu mimořádně důležitý: slavíme 130 let od jejího založení. Vím, že ne všichni absolventi nesou s lehkým srdcem, že jsme změnili název (považte - už jsou tomu 4 roky!), ale věřte, že to bylo pro dobro věci. Tím "dobrem" je to, aby naše škola existovala, aby existovala právě v Bechyni, městě mimořádně malebném, které je výtvarnému umění nakloněno. Snad tato "kosmetická úprava", jakož i zavádění nových oborů, přispělo k tomu, že tomu tak bude i dalších sto let...

Nežertuji, jsem přesvědčen o tom, že škola má mimořádného genia loci a že k tomu přispívají jak učitelé, tak i žáci a absolventi. Vážíme si tradice, jejíž význam, jak doufáme, v budoucnu jenom poroste. Kulaté výročí je dobrým důvodem zdůraznit to všem, kteří si toho nejsou tak docela vědomi, nebo kteří si myslí, že za luxus počítače a interaktivní tabule vyměníme hrnčířský kruh, tužku, pastel a hlavně lásku k hlíně. Milí absolventi a příznivci školy, věřte, že tomu tak není a nikdy nebylo. Máme v úctě mravenčí práci "otců zakladatelů", kteří školu vykřesali z ničeho. Pokud bychom na tento odkaz rezignovali, zasloužíme si pohrdání.

Máme v úctě absolventy naší školy - je jich téměř 4.000 (!). Je lhostejno, v kterém oboru se prosadili, ale faktem zůstává, že jedny z nejkrásnějších let života strávili v Bechyni, že je škola ovlivnila a mnohé nesmazatelně poznamenala na celý život.

Milí absolventi, srdečně Vás zveme do školy. Oslavy budou sice komorní, ale budou, a to 20. - 21. 6. 2014. Škola bude pro Vás otevřena v pátek 20. 6. 2014 od 13.00 do 20.00 a v sobotu 21. 6. 2014 od 8.00 do 20.00 hodin. Podrobnosti budeme zveřejňovat postupně, tak, jak nám bude program oslav výročí krystalizovat.

Jiří Novotný, ředitel školy

Krátkou reportáž na Jihočeské televizi ze 4. 11. 2013 naleznete ZDE, článek z Táborského deníku z vernisáže výstavy je na http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bechynska-umelecka-skola-odtajnila-fenomen-b-20140504.html