AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!

Patrně nejvýznamnější výstavní akce k 130. výročí založení školy začala vernisáží v sobotu 3. 5. 2014 v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Jedná se o společný projekt Uměleckoprůmyslového musea Praha (kurátorka Dita Hálová) a naší školy (kurátor Jiří Novotný) s názvem Fenomén B!. Za velkého zájmu veřejnosti a návštěvy vystavujících absolventů a významných osobností kultury (radní pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeš Vytiska, ředitel AJG Aleš Seifert, ředitelka UPM PhDr. Helena Koenigsmarková, starosta Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka aj.) se uskutečnila unikátní výstava, která propojuje historii školy s aktuální tvorbou absolventů (keramika, design, grafika, socha, malba atd.). Projekt ve stadiu záměru byl zmíněn ředitelem AJG panem Alešem Seifertem v rozhovoru pro Jihočeskou televizi 4. 11. 2013 (naleznete jej ZDE), článek v Táborských listech z vernisáže naleznete na: http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bechynska-umelecka-skola-odtajnila-fenomen-b-20140504.html

NEPŘEHLÉDNĚTE


CO JE OBSAHEM PROJEKTU "FENOMÉN B......!"?

Jde o zajímavé výstavy, které zaplní celou sezónu AJG v Bechyni. Výběrová výstava absolventů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve Střední průmyslové školy keramické) umístěná do výstavních prostor Mezinárodního muzea keramiky AJG Bechyně oslavuje významné výročí školy a upevňuje spolupráci dvou významných kulturních institucí oblasti - školy a muzea. Přínosem projektu bude mimo jiné mapování vlivu absolventů na současný český design a umění. Jedná se především o absolventy, kteří prošli dalšími studii na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě umění a designu Jana Sutnara v Plzni, Fakultě umění Ostravské Univerzity v Ostravě. atd. Výběr je zaměřen na významné osobnosti, které prošly studiem od roku 1945 až do nedávné minulosti  - z oblasti současného umění, sochařství (sochařů pracujících s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem), držitele řemeslné a výtvarné tradice výroby keramiky a autory působící v různých oborech designu (porcelánu, skla, interiéru, průmyslových výrobků atd.). Průřez neopomene zmínit osobnosti z oblasti hudby (Karel Kryl, Viktor Sodoma), divadla, filmu (Jan Kačer, Karel Roden) a historie, teorie umění (Radko Chodura, Jiří Militký, Milouš Růžička, Jan Samec, Tomáš Vlček aj.). V členitých prostorách jsou umístěny jednotlivé skupiny autorů od soch, volné keramické plastiky, po design v přízemí muzea a ukázek dochovaných počátků tvorby umělců a designérů ze sbírky školy v patře muzea. Horní výstavní prostor doplní prezentace tvorby současných pedagogů, která dotváří celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ. K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentované prohlídky a přednášek. Další přínosem bude podpora mladých a začínajících autorů, absolventů. Cílem projektu je povzbuzení zájmu o tradiční obor - keramiku.

Výstavní prostory a jejich členění:

  • I. Fenomén B......! V umění: umístěn v tzv. prostoru č. 3;
  • II. Fenomén B......! V designu: umístěn v tzv. prostoru č. 2;
  • III. Fenomén B......! Začátky: výběr prací z archívu SUPŠ Bechyně; umístění: patro, vitríny: autoři historičtí;
  • IV. Fenomén B......!: Impulsy - současní pedagogové SUPŠ Bechyně; umístění: patro - výstavní sál 1.: termín: autoři: Jan Benda, Jiří Fuchs, Miroslav Oliva, Alena Kissová, Jiří Novotný, Jan Vančura, Luděk Fábera, Petr Štojdl, Otakar Novák;
  • V. Fenomén B......!: Ohněm: historické a alternativní způsoby pálení keramiky studentů a absolventů SUPŠ pod vlivem dálně východní tradice.

Pracovní název: Fenomén B......!
Podtitul: Výstavní projekt absolventů keramické školy Bechyně od r. 1945 do současnosti
Termín výstavy: květen - září 2014
Místo: Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně, pobočka AJG Hluboká nad Vltavou
Kurátoři: PaedDr. Jiří Novotný, BcA. Dita Hálová
Pořadatelé: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
Odborná spolupráce: BcA. Dita Hálová, Dis. (UPM Praha)
Architektonické řešení: MgA. Štěpán Rous

Grafické řešení: MgA. Jana Hradcová (plakáty, pozvánky, tiráž a úvodní text výstavy, popisky, katalog nebo drobná tiskovina - např. skládačka apod.)
Doprovodný program: komentované prohlídky (PaedDr. Jiří Novotný; termíny budou upřesněny); přednáška Dity Hálové (Vliv absolventů SPŠK od 90. let 20. století na současný český design a umění - termín bude upřesněn); Jan Mergl (Západočeské muzeum Plzeň:  Světové výstavy a keramická škola v Bechyni: prezentace výstavy k výročí SUPŠ a výsledků bádání k výstavě uspořádané v Západočeském muzeu Plzeň; listopad - prosinec 2014)
Vernisáž: 3. 5. 2014 ve 14.00
Aktuální výstavy v bechyňském Meznárodním muzeu keramiky v roce 2014 naleznete ZDE

VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!
VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!
VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!
VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!VERNISÁŽ VÝSTAVNÍHO PROJEKTU FENOMÉN B!
Vernisáž výstavy Fenomén B! 3. 5. 2014. (Foto: Archív školy)

Milí absolventi školy a příznivci výtvarného umění, v prostorách bechyňské pobočky AJG vzniká ojedinělá výstava, která překvapí jak absolventy školy, tak i zřizovatele galerie. Na jednom místě uvidíte obrazy, plastiky, grafiku, design a samozřejmě především keramiku, naši životní lásku. Nenechte si ujít příležitost účastnit se takové akce, přijeďte se podívat, ať je to 3. 5. 2014 nebo 20. - 21. 6. 2014 nebo kdykoli jindy. Vítáni budete vždy.

Jiří Novotný, t.č. ředitel školy