AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Začíná září a nelze říci nic jiného, než že prázdniny utekly opět rychleji, než ty minulé. Pravdou je, že byly naplněny akcemi, které naši školu otevírají veřejnosti, a že jsme rádi za to, že tyto akce můžeme pořádat.

Na přelomu června a července proběhly tradiční výtvarné kurzy pro veřejnost. Letos přijelo „baťovských“ 99 frekventantů a závěrečná výstava ve školní Galerii Na chodbě opět ukázala jejich tvůrčí potenciál a kreativitu.

Týden nato obsadila točírny naší školy skupina studentů archeologie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a od pondělí 14. do pátku 18. 7. si poctivě dřela ruce na kruhu v rámci kurzu experimentální výroby keramiky. Studenti bakalářského a magisterského stupně měli možnost seznámit se s prací na rychle rotujícím keramickém kruhu, technologií výroby keramických nádob a základní technikou práce s hrnčířskou hlínou.  

Poslední červencovou sobotu jsme se již tradičně zúčastnili Bechyňských keramických trhů. Tuto akci považujeme za velmi užitečnou pro Bechyni a keramiku a jsme rádi, že nás pořadatelé oslovují a navíc nám připravují v parku na náměstí zázemí. Děkujeme a těšíme se na další ročník.

Od 21. 7. do 15. 8. 2014 probíhalo již 26. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2014. O významu této akce není pochyb, letošní ročník se však zcela zásadně lišil od těch předchozích v tom, že bylo určené téma. Tím věnujeme jí samostatný článek. Nyní se omezíme na to, že zveme bechyňskou veřejnost a návštěvníky města na pracovní výstavu výsledků sympozia, která je do konce září nainstalována v Galerii Na chodbě.

Tím se dostáváme k výstavám. I těch bylo několik. Ve Františkových Lázních v Galerii Brömse probíhá od 9. 7. do 13. 9. 2014 výstava pedagogů školy a jejich hostů v rámci výtvarné skupiny Devět +. Práce studentů grafického a multimediálního oboru, plakáty k filmovému festivalu Jeden svět 2014, mohou vidět návštěvníci soběslavské Rolničky, a to od 1. 8. do 30. 9. 2014. V červenci se konala výstava školních prací v mázhausu telčské radnice (kromě toho až do konce září je v Teči menší výstava ve Věži sv. Ducha); červenec byl také posledním měsícem školní výstavy v bechyňském muzeu, byli jsme přizváni k velké keramické výstavě v Kadani. Nyní připravujeme výstavu nejnovějších maturitních prací v Galerii M v Milevsku. Vernisáž se koná 3. 9. 2014 v 17.00, výstava potrvá do 27. 9. 2014 a my samozřejmě srdečně zveme k jejímu zhlédnutí. Rovněž do konce září potrvá výstava ilustrací, kreseb a plakátů Jana Antonína Pacáka ve škole. Vzhledem k tomu, že v přízemí máme výsledky letošního sympozia, byla tato velmi pěkná výstava přemístěna do 1. patra naší školy.