AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

JAN ANTONÍN PACÁK V SUPŠ BECHYNĚ

Na měsíce srpen a září 2014 jsme připravili v naší Galerii Na chodbě další zajímavou výstavu. Jde o kresby, ilustrace, grafiku a porcelán Jana Antonína Pacáka s názvem Jan Antonín Pacák v SUPŠ Bechyně. Díla z umělcovy pozůstalosti zapůjčila jeho manželka, paní Jana Pacáková, za což jí patří velký dík. Tato výstava probíhá paralelně s výstavou porcelánových obrazů Heleny Schmaus-Shoonerové v bechyňském muzeu (více ZDE).

Výstava byla nainstalována v Galerii Na chodbě v přízemí školy, kde byla od 2. do 14. 8. 2014. V souvislosti s připravovanou výstavou výsledků 26. ročníku Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2014 byla přemístěna do prvního patra, kde ji zájemci mohou vidět až do konce října 2014.

 


JAN ANTONÍN PACÁK (26. 4. 1941 - 23. 3. 2007)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a hudebník Jan Antonín Pacák se narodil v Praze v rodině filmového výtvarníka, scénografa, architekta a pedagoga pražské FAMU Jana Pacáka. Ve Staré Roli se vyučil keramikem, rok navštěvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a v letech 1959 - 1965 studoval na AVU v Praze obor nástěnná a monumentální malba (prof. V. Sychra a A. Paderlík).

Pracoval jako grafik a ilustrátor, podílel se na tvorbě titulků a scénických návrhů pro filmová a televizní studia a na sedmi animovaných filmech. Ilustroval téměř sedmdesát knih a s jeho díly je možné se setkat v časopisech jako Hudební rozhledy, Mladý svět, Světová literatura či Československý architekt. Od roku 1988 byl výtvarným redaktorem časopisu Sluníčko (nakladatelství a vydavatelství Mladá Fronta). Věnoval se i loutkářské tvorbě, navrhoval také divadelní a filmové plakáty a programy, obaly na gramofonové desky, divadelní výpravu a kostýmy. Ovládal široké spektrum výtvarných technik a postupů. Nejčastěji kreslil barevným pastelem či tuší, zabýval se tvorbou koláží a od roku 1992 i malbou na porcelán, v níž často využíval motivy lidového umění.

Kromě vlastní výtvarné tvorby působil i pedagogicky. V druhé polovině 70. let učil výtvarnou výchovu na SZŠ, v druhé polovině 90. let vedl ateliér propagační grafiky na Soukromé střední výtvarné škole v Písku. Vyučoval i na stavební fakultě ČVUT. Psal také výtvarně publicistické texty do katalogů a tisku. Byl členem Sdružení českých grafiků a umělců Hollar a tvůrčí skupiny Tolerance.  Uspořádal kolem stovky samostatných výstav a na mnoha dalších se podílel. V roce 1975 byl na XVI. International de Dibuix Joan Miró v Barceloně oceněn zlatou medailí. Svými pracemi je zastoupen v NG Praha, Galerii hlavního města Prahy, sbírce ministerstva kultury ČR a v dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

"Jeňýk" Pacák byl nejen výtvarníkem, ale i hudebníkem-multiinstrumentalistou: ovládal hru na bicí, banjo, kazoo, flétnu, kontrabas, foukací harmoniku či valchu. Hrával se skupinou Olympic jako bubeník v letech 1965 - 1971 a s hudebním sdružením umělců-grafiků Grafičanka. O hudbě (zejména o jazzu a beatu) také připravoval pořady pro Český rozhlas.

Zdroj: Volně použit text z katalogu k výstavě v Nové síni Praha v roce 2008

GRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚ
GRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚ
GRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚGRAFIKA JEŇÝKA PACÁKA V SUPŠ BECHYNĚ

Několik záběrů z instalace výstavy Jana Antonína Pacáka v naší škole. (Foto: Archiv školy)

JAN ANTONÍN PACÁK V SUPŠ BECHYNĚJAN ANTONÍN PACÁK V SUPŠ BECHYNĚJAN ANTONÍN PACÁK V SUPŠ BECHYNĚJAN ANTONÍN PACÁK V SUPŠ BECHYNĚ
Vernisáž výstavy se konala v sobotu 2. 8. 2014 v 11.00 a navázala na výstavu 
paní Heleny Shmaus-Shoonerové v bechyňském muzeu. (Foto: Archiv školy)