AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

STUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚ

V týdnu od 14. do 18. 7. 2014 proběhl na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni blokový kurz Experimentální výroby keramiky (UAR / VPŘ17), který byl určen pro studenty archeologie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti bakalářského a magisterského stupně měli možnost seznámit se s prací na rychle rotujícím keramickém kruhu, technologií výroby keramických nádob a základní technikou práce s hrnčířskou hlínou.

Tereza Šálková

Práce na kruhu studenty natolik uchvátila, že jednoznačně převážila nad ostatními technikami výroby keramiky. Díky velkému pracovnímu nasazení šla překvapivě rychle kupředu. Množství výrobků bude postupně přežahnuto a studenti si je pak přijedou naglazovat; termín bude určen po dohodě s nimi. Celkově byl týden velmi příjemný a může být, že to nebyla poslední akce na tomto poli.

STUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚSTUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚSTUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚ
STUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚSTUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚSTUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚSTUDENTI ARCHEOLOGIE V SUPŠ BECHYNĚ
Kurz keramiky pro studenty archeologie FF JCU České Budějovice 14. - 18. 7. 2014.
(Foto: Archiv školy)