AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI

V letošním roce se naše škola poprvé účastní výstavy Keramická plastika v Kadani. Byli jsme osloveni vzhledem k tomu, že naše škola slaví 130. výročí založení. V krásných prostorách kadaňského františkánského kláštera - Městského muzea v Kadani - je naší škole věnována jedna místnost, kde prezentujeme především figurální plastiku. Účasti na této výstavě si velmi vážíme, neboť zde vystavuje špička české keramiky. Výstava byla zahájena vernisáží 15. 6. 2014 a potrvá do 27. 7. 2014.

ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI
Kadaňské náměstí a františkánský klášter - místo konání výstavy Keramická plastika 2014
ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI
ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI
ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI
ÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANIÚČASTNÍME SE IV. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY V KADANI
Instalacie keramických artefaktů v Městkém muzeu v Kadani 13. 6. 2014. (Foto: Archiv školy)

"Výstava Keramická plastika se v budově Františkánského kláštera v Kadani stala malou tradicí. Již předchozí ročníky tohoto bienále (2008, 2010 a 2012) ukázaly, že výtvarná, nikoliv pouze užitá keramická tvorba je oborem, který neztratil na zajímavosti a - možná trochu zastíněn obecně vžitou představou o řemeslné výrobě hrnečků a konvic - dokáže zpracovat náročná konkrétní i abstraktní témata, která leží na mysli a srdci tvůrců. Pradávná hmota, takříkajíc rodná hrouda, z níž jsme již podle Bible všichni skrze Adama povstali, se stává základním vyjadřovacím prostředkem. Promlouvá svou tu hrubou, jindy jemnou strukturou, valéry své barevnosti a téměř nekonečnými možnostmi modelace. I po tisíciletích je stále naše, dnešní, aktuální.

Přijďte se i v době převažujících plastů pokochat moderními výtvory nejstarší technologie, jaká je s člověkem spojena. Výstava bude přístupna od 17. června do 27. července 2014 v prostorách kláštera v běžné návštěvní době. Jejím kurátorem je František Vlček, vystavující člen Sdružení výtvarných umělců keramiků, a záštitu nad ní převzala ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze PhDr. Helena Koenigsmarková a starosta města Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek. Vernisáž proběhne v neděli 15. června 2014 od 14 h. Promluví na ní Bc. Dita Hálová, odborná pracovnice UPM v Praze. Jste srdečně zváni! Původní sobotní termín zahájení výstavy musel být z organizačních důvodů na straně vystavovatelů o den odložen.

Vystavující keramici:

Edita DEVÍNSKÁ, Marek DIAS, Pavel DRDA, Gustav FIFKA, Alexandra GOSMANOVÁ, Elžbieta GROSSEOVÁ, Blanka HASOVÁ, Irena HIRAI, Helena HLUŠIČKOVÁ, Jiří HLUŠIČKA, Blanka HOVORKOVÁ, Pavel KNAPEK, Zuzana KOŘISTKOVÁ, Daniela KOSOVÁ, Jana KREJZOVÁ, Ivica LANGEROVÁ, Jiří LAŠTOVIČKA, Josef LOLENC, Zdeněk MANINA, Miroslav OLIVA, Naděžda POTŮČKOVÁ, Yanik POTVIN, Hana PURKRÁBKOVÁ, Jindřiška RADOVÁ, Šárka RADOVÁ, Pavel RAJDL, Marie RYCHLÍKOVÁ, Helena SAMOHELOVÁ, Eva SVOBODOVÁ,  Lubomír ŠILAR, Petra ŠŤASTNÁ, Marta TABERYOVÁ, Vladimír UHLÍK, Jindra VIKOVÁ, František VLČEK a jako zvláštní host Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni.

Doprovodný program ještě upřesníme."

(Zdroj: web Městského muzea Kadaň)

Fotogalerii z minulých ročníků na stránkách SVUK:
http://www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicka-plastika-kadan/foto-z-vystavy