AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

Letošní ročník oblíbených kurzů pro veřejnost byl jubilejním. Když nepočítáme "nultý" třídenní kurz v roce 1993, slavili jsme letos 25. výročí. Začínalo se v pátek 28. 6. 2019 a končilo se v neděli 7. 7. 2019. Navíc bylo letos nejvíce účastníků - více než 120. Pracovali ve třech dílnách modelování, ve dvou dílnách točení na kruhu, v dílně dekorace keramiky, sádrovny, grafiky, kresby a malby a počítačové grafiky. V této souvislosti je třeba připomenout, že základ kurzů vznikl již v 80. letech minulého století a tehdy je organizoval Jan Vančura, ak. soch. Václav Hrůza a technik ze závodu Jika pan Písačka. Proběhly dvakrát (ve spolupráci s CKM), pak následovala několikaletá přestávka a k obnově došlo v již zmíněném roce 1993.

V sobotu 6. 7. 2019 byla uspořádána již tradiční výstava výsledků práce frekventantů ve školní Galerii Na chodbě, při níž byla uskutečněna anketa o nejlepší dílo z oborů keramika, grafika a malba, kterou organizoval ak. soch. Miroslav Oliva.

Výsledky:

  • Keramika: 1. Jana Kaplan Vítová, 2. - 3. Daniela Nekula, Johana Hnízdilová
  • Malba a kresba: 1. Zuzana Tvrdíková, 2. Jaromír Matoušek, 3. Jitka Lorencová
  • Grafika: 1. Hana Kymrová, 2. Jana Jezlová, 3. Lucie Ulíková

Program kurzů doplnila komentovaná prohlídka výstavy Sochařské drobnosti sochaře Ladislava Janoucha (absolventa školy z roku 1962), který vysvětloval principy své sochařské tvorby a podrobně mluvil o realizovaných sochách. Dalším, rovněž velmi oblíbeným doplněním programu, bylo pálení dřevem v peci na školním dvoře, které provedl Petr Pich, a několik hudebních produkcí pana Michala Pospíšila a jeho přátel.

Poděkování patří všem, kteří se na realizaci kurzů podíleli, tedy lektorům, pracovníkům školy i domova mládeže. Těšíme se na pokračování v příštím roce; termín bude zveřejněn.

KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
Grafika, modelování, odlévání hlavy do sádry a její odhalení. (Foto: Archiv školy)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

Komentovaná prohlídka výstavy soch a kreseb Ladislava Janoucha v bechyňském 
muzeu. Výstavou provází autor. (Foto: Archiv školy)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

Hudební produkce v dílně a při pálení pece na dřevo. Hrají pánové Michal Pospíšil (basa),
Zbyněk Polívka (saxofon), Roman Policar (kytara), Aleš Dočekal (bajnjo), Petr Zimák (bicí)
a Dick Overdevest. (Foto: Archiv školy)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

Vykládáme pec na dřevo, sobota 6. 7. 2019. (Foto: Archiv školy)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
 KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
Vernisáž nejkratší výstavy v České republice 6. 7. 2019. (Foto: Archiv školy)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019KURZY PRO VEŘEJNOST 2019
Glazování výrobků 11. - 13. 8. 2019. (Foto: Archiv školy)