KURZY PRO VEŘEJNOST

KURZY PRO VEŘEJNOST - OBECNÉ INFORMACE

KURZY PRO ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ ČINNOSTI
 
Tyto kurzy začaly v roce 1993 jako kurzy pro zájemce čistě o keramiku. Postupně jsme nabídku rozšířili a nyní nabízíme deset kurzů (modelování, točení na kruhu, sádrování, malba na keramiku, základy kresby, grafické techniky a kurz tvorby závěsných obrazů). Nabídka kurzů je zveřejňována k 31. březnu, přihlásit se lze elektronicky nebo poštou od 1. dubna do 20. června. Předpokládný termín pro rok 2021 je 2. - 11. 7. 2021 (za předpokladu, že nebudou vyhlášena další protiepidemiální opatření). O změnách budeme informovat.

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin začátkem července, plné kurzovné je 7.000,- Kč na kurzech modelování, točení a dekorace keramiky, 6.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby a sádrování . Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 9.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže v ceně od 180,- do 280,- Kč za jednu noc. Přihlásit se lze  e-mailem, nebo poštou od 1. 4. 2021 do 20. 6. 2021. Přihlášku do kurzu nelze vyplnit on-line, je třeba ji vytisknout a poslat oskenovanou jako přílohu e-mailu na adresu nov.jirka@seznam.cz (telefon 723 165 306) nebo v papírové podobě poštou na adresu školy SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně. Obsazení kurzů je každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390. Účastníkům vydáváme osvědčení o absolvování kurzu v daném rozsahu vyučovacích hodin.
 

Keramika
(lektoři: PaedDr. Jiří Novotný, ak. soch. Jan Benda, ak. soch. Miroslav Oliva, ak. soch Jiří Fuchs)
Jan Vančura, David Stankuš, Alena Kissová, Luděk Fábera)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: účastníci kurzů)

Kresba a malba
(lektor: Mgr. Otakar Novák, akad. malíř Petr Štojdl, Mg.A. Václav Kupský)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: Mgr. Otakar Novák)

Grafika 
(lektorka: Alena Kissová)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
(foto: Libor Hošek)