KURZY PRO VEŘEJNOST

KURZY PRO VEŘEJNOST - OBECNÉ INFORMACE

KURZY PRO ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ ČINNOSTI
 
Tyto kurzy začaly v roce 1993 jako kurzy pro zájemce čistě o keramiku. Postupně jsme nabídku rozšířili  (např. modelování, točení na kruhu, sádrování, malba na keramiku, základy kresby, grafické techniky a kurz tvorby závěsných obrazů, základy kresby a základy fotografování).

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin začátkem července, plné kurzovné je 7.000,- Kč na kurzech modelování, točení a dekorace keramiky, sádrování a 6.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby  . Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 9.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ceny platné od 1. 2. 2021 pro externí ubytované (ne žáci čkoly):
300,- Kč / 1 osoba / 1noc
270,- Kč / 1 osoba / 2 - 3 noci
250,- Kč / 1osoba / 4 a více nocí
V případě požadavku ubytování jedné osoby na pokoji se platí příplatek 100 Kč za neobsazené lůžko.
Kontaktní osoba:  Od 1. 6. 2022 kontaktujte paní ekonomku Ing. Irenu Kamarádovou (e-mail: ekonom@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 213 121)!

Přihlášku do kurzu vyplňte on-line, další možností je odeslat ji na adresu ekonom@supsbechyne.cz  nebo v papírové podobě poštou na adresu školy SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně. Obsazení kurzů je každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390. Účastníkům vydáváme osvědčení o absolvování kurzu v daném rozsahu vyučovacích hodin. Neakreditované kurzy jsou označené.

Keramika
(lektoři: ak. soch. Jan Benda, ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Art. Karel Dvořák, )
Jan Vančura, David Stankuš, Alena Kissová, Luděk Fábera)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: účastníci kurzů)

Kresba a malba
(lektor: Mgr. Otakar Novák, akad. malíř Petr Štojdl, Mg.A. Václav Kupský, MgA. Petr Brožka Ph.D.)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: Mgr. Otakar Novák)

Grafika 
(lektorka: Alena Kissová)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
(foto: Libor Hošek)