AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015

Podobně jako v minulých letech, i letos začaly úvodní schůzkou tradiční výtvarné kurzy pro veřejnost. Velmi nás těší zájem o ně a věříme, že závěrečná výstava 4. 7. 2015 opět ukáže, co všechno mohou udělat zapálení lidé za týden práce. Účastníkům kurzů přejeme příjemný pobyt v Bechyni, co nejvíce inspirace a tvůrčího elánu.

Obsazení kurzů ke dni uzávěrky přihlášek 20. 6. 2015. (Poslední aktualizace: 24. 6. 2015 v 9.00)

 KURZ  LEKTOR  ZAŘAZENÍ ÚČASTNÍCI
  1. Modelovna
       (15 míst)
 Miroslav Oliva Lenka Dokoupilová, Alena Kofroňová, Jitka Selingerová, Dana Kostková, Alena Kuncová, Jana Fabiánová, Veronika Unzeitigová, Jaroslava Mojžíšová, Jiřina Lešková, Irena Zlatohlávková,  Jiřina Kinkalová, Iva Fialová, Jana Kodešová, Jitka Kalinová, Mária Lorencová
Kurz je obsazen
 1. Modelovna
     (12 míst)
 Jan Benda Marta Novotná, Hana Rybáková, Vlaďka Kučerová, Božena Klavíková, Olga Stárková, Eva Vodrážková, Věra Kojičová, Eva Jelínková, Miroslav Šefránek, Ivana Švorcová, Martina Hatáková, Ivana Medková
  1. Modelovna
      (13 míst)
Jiří Fuchs Dana Křížovská, Iva Smištíková, Alena Vondrová, Marie Gregorová, Naďa Jelínková, Klára Nožičková, Vendula Balgová, Pavlína Novotná, Jana Kaplan Vítová, Iveta Kůsová, Dana Smutná, Marcela Líbalová, Zdena Váhalová
Kurz je obsazen
 2.Točírna začátečníci
    (12 míst)
 David Stankuš Jiřina Lešková, Jana Adámková, Alice Adámková, Eva Brůhová, Jana Gavlasová, Olga Marešová, Petra Šohajová, Marie Fleischmannová, Lucie Šafaříková, Jolana Hnízdilová, Lenka Polláková, Jiřina Venclíčková
Kurz je obsazen
 3. Točírna pokročilí
     (10 míst)
Jan Vančura Daniela Nekula, Eva Koktanová, Jana Vejmelková, Jana Chmelíková, Jitka Písaříková, Barbora Valentová, Josef Pollák, Alexandr Ján Vaškevič, Štěpánka Janoušková
1 místo volné
 4. Malba
    na keramiku
    (12 míst)
 Jitka Hášová Karin Jajtnerová, Alena Géblová, Libuše Pospíšilová, Věra Pravdová, Marta Wijová, Blanka Cimlová

5. Sádrovna
     (12 míst)

 Luděk Fábera Pavel Budínský, Ivana Bělařová, Helena Veselá, Stanislav Novák, Jindra Vondrovicová, Alena Zemanová,
 6. Kresba Petr Štojdl  Přesunuto ke kurzu č. 11 - Malba
 7. Design  Jiří Fuchs Kurz je zrušen - lektor je přesunut na modelování
 8. Počítačová grafika
     (6 míst)
 Libor Hošek Kurz je zrušen
 9. Grafické techniky
     (12 míst)
 Alena Kissová Bohumil Kůs, Štěpánka Maliňáková, Martina Klímová, Lenka Kremová, Lucie Ulíková, Martina Seidlová, Lenka Stříbrná
10. Textilní techniky
      (6 míst)
 Drahomíra
Bočanová
Kurz je zrušen
 6. Kresba, 11. Malba
 (dohromady 13 míst)
 Petr Štojdl Milan Kaplan, Zita Kudrnová, Jana Ratajová, Helena Klečková, Eva Budínská, Zuzana Tvrdíková, Kateřina Průchová, Jaromír Matoušek, Světlana Mičánková, Irena Melicharová, Drahoslava Prollová, Pavlína Bukáčková, Jitka Lorencová
Kurz je obsazen

Během prvních dnů kurzů došlo k drobným dílčím změnám v obsazení kurzů.

CENÍK MATERIÁLU

 • hlína suchá - 15,- Kč/kg
 • hlína přežahnutá - 25,- Kč/kg
 • hlína ostře pálená na 1180°C včetně barvítek a glazur - 50,- Kč/kg
 • sádra zpracovaná do podoby sádrové formy či modelu: 25,- Kč/kg
 • papíry v grafické dílně (případně tytéž papíry v kurzu kresby a malby): rozměr 70 x 100 cm, barvy - výběr ze škály 4 barev od 8,- Kč do 15,- Kč/kus
 • barvy v grafické dílně - dle v dílně zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • pomůcky na malbu - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce a u lektora Mgr. Petra Štojdla)
 • tisk návrhů (kopií) v  grafice - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzcea u lektorky Aleny Kissové)


DOPLNĚNÍ PROGRAMU KURZŮ

 • možnost prohlídky školy a výstavy ve škole (Aktuálně: Inter-Art 2015)
 • pálení pece na školním dvoře: proběhne jednou během kurzu; vypalovací teplota bude 1280°C; frekventanti si mohou přivézt vlastní přežahnuté výrobky, které budou z hlíny určené pro tuto vypalovací teplotu; letos zamýšlíme uspořádat pálení s přípravou glazur a s výkladem; výpal povede absolvent školy Petr Pich; v letošním ročníku kurzů pálení z technických důvodů neproběhne;
 • výstava prací frekventantů kurzů: po úspěšných výstavách v minulých letech uspořádáme výstavu s vernisáží, a to 4. 7. 2015 ve 14.00 hodin;
 • možnost návštěvy výstav:
  Městské muzeum Bechyně: stálá expozice, výstava Richard Lauda - obrazy, grafiky, ilustrace;
  Hasičské muzeum: stálá expozice;
  Turistické muzeum Bechyně: stálá expozice;
  KD Bechyně: Jaromír Matoušek - Obrazy
  Galerie Galvína Bechyně: výstava obrazů Šárky Zadákové - Růžičkové a Aleše Růžičky (vernisáž v sobotu 27. 6. 2015 v 15.00);
  Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně: Kouzlo hlíny - poklady z depozitáře bechyňské keramické školy - možnost komentované prohlídky;
  Galerie Zlaté slunce v Týně nad Vltavou: výstava Vltavotýnské výtvarné dvorky 2015 (vernisáž 27. 6. 2015 v 16.00);
  Muzeum a obrazárna Špejchar Želeč: výstava Politický plakát 50. let, Vysočina - krajina prezidentů (vernisáž 27. 6. 2015 v 18.00);
 • možnost prohlídky bechyňského zámku a dalších pamětihodností (věže kostela sv. Matěje, kláštera, židovského hřbitova atd.);
 • možnost výletu (např. Český Krumlov, Telč, Jindřichův  Hradec, Písek, Tábor apod. - v případě zájmu po jednotlivých kurzech)

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
Pracovní zápal v při malbě, v grafické dílně, v modelovnách, točírnách, sádrovně a malírně
při letošních kurzech. (Foto: Archiv školy)
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2015
Několik momentek ze závěrečné výstavy. (Foto: Archiv školy)

Letošní kurzy se opět nesly v duchu velkého tvůrčího nasazení ve všech dílnách a ateliérech. Dokladem toho byla opět velmi zajímavá výstava, která proběhla odpoledne v sobotu 4. 7. 2015 ve školní Galerii Na chodbě. Propojení keramiky modelované, točené i dekorované s grafikou, kresbou a malbou je velmi inspirativní. Velké poděkování patří samozřejmě účastníkům kurzů, ale samozřejmě i lektorům a všem, kteří výstavu připravili. Nyní nás bude čekat dosušení hliněných věcí, jejich výpal a pak glazování. Vážíme si zájmu o kurzy a těšíme se na další za rok. O aktualitách budeme informovat. Tak tedy - za rok na shledanou!