SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 4. 2019

 • Sobota 27. 4. 2019, 9.00 - 12.00
  Více ZDE

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

 • Bechyně 8. 4. 2019
  Vybráno krásných 9.051,- Kč

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKY

V úterý 23. 6. 2015 proběhlo ve škole jednání s keramickými firmami o studiu oboru Technologie keramiky. Jednání se zúčastnili zástupci firem Heluz, Lasselsberger, s.r.o., Laufen CZ.,s.r.o., P-D. Refraktories, s.r.o., pánové PhDr. Eduard Justa a ing. Karel Pavlík. Za školu jednali ředitel školy Jiří Novotný, zástupce ředitele Mgr. Milan Vágner, který zpracovával školní vzdělávací program, a Ing. Marcela Pánková, vedoucí zmíněného oboru.

Projednané body:

 • Školní vzdělávací program
  Byl představen "nástřel" školního vzdělávacího programu. Připomínky zástupců firem se týkaly hlavně počtu hodin matematiky a ekonomiky. Bylo dohodnuto, že bude posílena ekonomika a pracovní právo na úkor matematiky.
 • Maturitní předměty
  Maturita z jazyků bude uznána na základě maturitního vysvědčení, které zájemci o studium mají a které bude povinnou přílohou k jejich žádosti o studium; studenti budou maturovat pouze z odborných předmětů: ekonomika a pracovní právo (písemně), praktická zkouška z odborných předmětů a technologie keramiky.
 • Organizace studia
  Rozpis dnů, kdy se bude učit, byl firmám rozeslán a bude také zveřejněn na webových stránkách školy. Víkendy budou v prvním školním roce doplněny o dvě odborné exkurze s výkladem lektorů z příslušných závodů (jedna v 1. pololetí - Kaznějov, druhá v 2. pololetí - Hevlín), které se v prvním ročníku budou týkat surovin a jejich úpravnictví. Ve druhém ročníku budou exkurze zaměřeny na jednotlivé provozy. Rovněž rozpis exkurzí bude zveřejněn. Všechny předměty pokryjí zkušení odborní učitelé školy, velmi vítaným doplněním budou výklady odborníků z praxe na exkurzích.
 • Učební materiály
  Do školy budou převedeny knihy ze SOŠ a SOU Horní Bříza. Již nyní byly školou zakoupeny materiály, kketré zpracovávala Ing. Marcela Pánková a které jako skripta vydával Silikátový svaz. V technologické laboratoři bude zřízena příruční knihovna, skripta se mohou půjčovat, zájemci si je mohou za velmi příznivou cenu odkoupit (do vyprodání zásob). Dále každý z lektorů bude mít v elektronické podobě své učební texty, které studentům zdarma poskytne (tyto texty budou obsahovat učební látku, z níž se bude skládat maturitní zkouška).
 • Ubytování studentů
  Studenti budou ubytováni na Domově mládeže SUPŠ Bechyně. Zároveň je možné tamtéž zajistit stravování (oběd v pátek, večeře v pátek, snídaně v sobotu, oběd, případně balíček na cestu v sobotu). Zástupci firem si prohlédli ubytovací prostory i jídelnu.
 • Vedoucí oboru
  Odborným garantem oboru (samozřejmě kromě vedení školy) je Ing. Marcela Pánková.

Ředitelství školy děkuje zúčastněným firmám, pánům Justovi a Pavlíkovi za cenné připomínky, Mgr. Milanu Vágnerovi za zpracování ŠVP, Ing. Marcele Pánkové a všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na tvorbě ŠVP.

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKYJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKYJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKY
JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKYJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKYJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM O OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKY
Jednání o oboru Technologie silikátů v ředitelně školy 23. 6. 2015. (Foto: Ing. Karel Pavlík)