TK

Návrat do školních lavic! Nikdy není pozdě...

Po velmi dlouhou dobu byla jedním ze stěžejních oborů SPŠK Bechyně Technologie keramiky. Absolventi odcházeli do keramických továren,  stali se odborníky, pracovníky průmyslu. Uplatňovali se i ve výzkumných ústavech jako absolventi oboru silikátů VŠCHT Praha. Bohužel v posledních dvou desetiletích upadal keramický průmysl a s ním klesal i zájem o absolventy tohoto oboru. Z tohoto důvodu bylo studium technologie keramiky na škole ukončeno a studium zaměřeno převážně na výtvarné obory. Současně byl upravený název Střední průmyslová škola keramická na  SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola.

Keramické firmy překonaly krizi, odborně vyškolení pracovníci odcházejí do důchodu a noví nejsou, neboť technologie keramiky se už nevyučuje na žádné škole v republice (dříve kromě Bechyně např. Karlovy Vary, Hodonín). Proto Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni  uvítala možnost požádat o opětovné zřízení  oboru Technologie keramiky.  Žádosti bylo vyhověno a od 1. 9. 2015 zahájila škola ve spolupráci s keramickými firmami výuku oboru Technologie silikátů (název školního vzdělávacího programu: Technologie keramiky) v dálkové formě vzdělávání.

První rok studia mají za sebou naši zaměstnanci Martina Pšeničková, technoložka ze závodu RAKO III, Michal Zaňka, technolog ze závodu v Horní Bříze, Jaroslava Šleisová, laborantka ze závodu  Chlumčany.

Seznamte se s Martinou Pšeničkovou:

„Letos jsem ve firmě už 23 let, a přesto mám stále co poznávat“, říká Martina Pšeničková. I když má o každodenní kolotoč pracovních i osobních povinností (má tři děti) postaráno, rozhodla se pro studium v Bechyni.

Martino, co bylo pro Vás impulsem k rozhodnutí absolvovat dálkové studium Technologie keramiky v Bechyni? 
Dodržení rodinné tradice.  Pocházím z keramické rodiny… moji prarodiče měli dílnu na užitkovou keramiku.  Dědeček byl specialista přes suroviny a jezdil po celém světě.  Vybraným keramickým fabrikám pomáhal stavět základní hmotu, a pokud okolnosti dovolily, vždy bral někoho z rodiny s sebou. Dokonce i já jsem měla možnost s ním dvakrát vycestovat do Turecka. Hádejte kam? Do firmy KALEBODUR, což je jeden z našich současných konkurentů! V Bechyni studovali oba moji rodiče. Když se mi tedy za prahem čtyřicítky naskytla možnost studia, tak jsem se dlouho nerozmýšlela. Teď se samozřejmě chcete zeptat,  proč jsem nešla do Bechyně studovat po ukončení základní školy. Moje hlava byla tvrdá a priority někde jinde!  Jsem za tuto příležitost ráda. Přinese mi to zvýšení kvalifikace pro stávající práci a zároveň poznání keramiky z jiných směrů – žáruvzdorné materiály, sanita, cihlářský průmysl, surovináři.

Kolik studentů se vás sešlo v 1. ročníku?
Ve škole je nás 17 studentů z různých firem  keramického průmyslu celé ČR. (LB, LB Minerals, HELUZ (Bukovsko, Hevlín), PD REFRACTORIES (Velké Opatovice), DYNAS (Svitavy), žáruvzdorné materiály Rájec Jestřebí + Ostrava, Laufen - JIKA Bechyně; věkové rozmezí „studentů“ 25 - 53 let.

Jak probíhá výuka?
Výuka je 1 x za 14dní, vždy pátek a sobota. Pátky máme odborné předměty, v sobotu laborky a praxe tzn. točení na kruhu, malírna, sádrovna.

Jak hodnotíte první rok studií, byl pro Vás přínosný? Naplnila se vaše reálná očekávání - využijete získané vědomosti v praxi?
Přiznám se, že poprvé jsem jela do Bechyně trochu nervózní.  Neznala jsem osobně ani své kolegy ze skupiny LB. První rok studií byl určitě přínosný. Na spoustu věcí se dívám jinak, některé činnosti už samozřejmě používám i v praxi. A naopak některé činnosti pro mě nebyly novinkou, neboť je používám v praxi již dlouho. Letos jsem ve firmě už 23 let, a přesto mám stále co poznávat.

Určitě jsou významným plusem při studiu vaše letité zkušenosti praxe z výroby. Doporučila byste studium i lidem, kteří nemají praktickou zkušenost z výroby?
Toto studium bych doporučila všem, je úplně jedno jestli mají nebo nemají praktickou zkušenost z výroby.

Jak hodnotí první rok studia ředitel SUPŠ, PaedDr. Jiří Novotný? 
Ohlasy mám veskrze pozitivní, a to jak od studentů, tak od kolegů. A rovněž od paní ing. Pánkové, která je v této „třídě“ třídní. Navíc v pololetí měli dálkaři bezkonkurenčně nejlepší prospěch ze všech tříd školy - 1,29 (!) v prvním pololetí a 1,15 (!!) v druhém pololetí. Nezlobí, nechodí za školu.

Pavla Nováková, Lasselsberger, s.r.o (rozhovor vyšel v Rakonovinách, léto 2016)