TK

Učební plán oboru a počet vyučovacích hodin

UČEBNÍ PLÁN OBORU 28-46-M/01 TECHNOLOGIE KERAMIKY
(předměty, jejich zkratky, počet vyučovacích hodin)

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 2 2 4
Matematika MAT 2 1 3
Informační
a komunikační technologie
IKT 1 2 3
Ekonomika EKO 1 1 2
Technická příprava TEP 1 1 2
Metody analýzy MAN 2 2 4
Technologie TEC 4 4 8
Praktická cvičení PCV 2 1 3
Celkem   15 14 29


POČET VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 30 30 60
Matematika MAT 15 15 30
Informační
a komunikační technologie
IKT 15 30 45
Ekonomika a právo EKO 30 15 45
Technická příprava TEP 15 15 30
Metody analýzy MAN 30 30 60
Technologie TEC 60 60 120
Praktická cvičení PCV 30 15 45
Celkem   225 210 435