TK

Hodnocení prvního ročníku ve školním roce 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 proběhla na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni výuka v historicky 1. ročníku pomaturitního studia oboru Technologie keramiky. Potřeba zřídit tento obor vyplynula z potřeb největších výrobců keramiky u nás, protože denní studium v tomto oboru skončilo na SUPŠ v roce 2004 a ukázalo se, že pracovníci se středoškolským odborným vzděláním jsou ve výrobě nezbytní a bohužel chybí.

Výuka proběhla v 16 termínech (8krát v prvním pololetí, 8krát ve druhém pololetí) vždy v pátek odpoledne (8 vyučovacích hodin) a v sobotu dopoledne (6 vyučovacích hodin). Vyučované předměty jsou technologie, metody analýzy, chemie, matematika, technická příprava, informační a komunikační technologie, ekonomika a právo a praktická cvičení, přičemž výuku zajišťovalo 8 učitelů. Do 1. ročníku nastoupilo 18 posluchačů, 2. pololetí dokončilo 17 (resp. 16, jeden z posluchačů má z důvodu dlouhodobého léčení po úrazu prodlouženo klasifikační období). Samozřejmě všichni vyučující očekávali jejich nástup s určitými obavami, zda se sejde dobře spolupracující skupina, jestli budou mít zájem o studium, budou spolupracovat s námi a mezi sebou atd. Po prvním víkendovém setkání se ukázalo, že se sešla opravdu dobře spolupracující skupina. Přesto, že řada posluchačů seděla naposledy ve školní lavici před někdy velmi dlouhou řadou let a není pro ně lehké se ještě po práci učit nějaké teorie, všichni zvládli probíranou látku nad očekávání dobře. K tomu je nutno vzít v úvahu i v mnoha případech velkou vzdálenost, tj. v pátek cestu do Bechyně, v sobotu zpět. Je až neuvěřitelné, že průměrný prospěch v 1. pololetí byl ukázkových 1,29 a ve druhém dokonce 1,15. Třída 1.T se stala skutečnou chloubou školy a „ozdobou“ statistických přehledů o prospěchu.

Kromě výuky ve škole, která probíhá formou klasického výkladu, ale i prostřednictvím komunikace po internetu, se uskutečnily i 3 odborné exkurze. První z nich nám pomohl zprostředkovat p. Aleš Voráček (Lasselsberger, s.r.o.), a to ve firmě Kaolin Kaznějov. Měli jsme možnost vidět těžbu kaolinu i jeho zpracování, vše s velmi podrobným a fundovaným výkladem. Další exkurze už vlastně zařizovali sami posluchači ve svých firmách, a to ve firmě Laufen v Bechyni a v cihelně firmy Heluz v Hevlíně. Všechny exkurze byly na vysoké odborné úrovni a pro příští školní rok máme už připravený plán na několik dalších. Pokud by to bylo možné z organizačního hlediska, rádi bychom navštívili domovské firmy všech (nebo alespoň většiny) posluchačů.

Tolik poněkud „školometský“ pohled na právě dokončený školní rok. Osobní pocity mé a mých kolegů jsou asi takové: doufejme, že budeme moci i nadále spolupracovat s takovými posluchači, u nichž nemáme ten nepříjemný pocit, že jim vnucujeme nevyžádané informace. Pomaturitní studium tak, jak proběhlo tento rok, je totiž velkým přínosem i pro nás, máme možnost si vyměnit informace s lidmi z praxe a zároveň se ujistit, že obor stále žije a je o něj zájem.Doufám, že se v příštím školním roce bude dařit stejně dobře všem, jak našim „dálkařům“, tak nám, učitelům.

Marcela Pánková, vedoucí učitel oboru


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.