AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016

Ve dnech 10. - 11. 11. 2016 proběhl již 20. ročník točířské soutěže pro žáky středních škol, na nichž se vyučuje obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Účast v letošní soutěži kromě naší školy přijala SOŠ Luhačovice a Akademie Světlá nad Sázavou. Součástí programu soutěže byla vložená soutěž Slepý točíř, v níž šlo o vytvoření mísy co největšího průměru poslepu. Předsedou poroty byl MgA. Roman Šedina; pro studenty oborů keramika a průmyslový desidn připravil dvouhodinovou přednáškou o své tvorbě, která proběhla v pátek 11. 11. 2016 v učebně č. 74.

Další tradicí je přátelské posezení v příjemném hotelu Jupiter s Karlem Dvořákem, jeho přáteli a keramickými písničkami. Letos bylo sice poměrně komorní, ale o to milejší. Během večera byly vyhlášeny výsledky soutěže Slepý točíř. Příjemná zábava pak pokračovala krátce přes půlnoc. 

Soutěžní úkoly byly opět dva: povinný (vytočit džbán a mísu odle výkresu) a volný (svícen podle vlastního návrhu). Soutěž proběhla v tradičně přátelském duchu - nejde ani tak o pořadí soutěžících, jako o setkání studentů a učitelů. Vítězkou vložené soutěže Mikrodžbánek se stala Radka Kubičíková ze SOŠ Luhačovice před Annou Izakovou z naší školy, na 3. místě byl Petr Kubín z Akdemie Světlá nad Sázavou. Hlavní soutěž vyhrála naše zástupkyně Anna Izaková před Radkou Kubičíkovou a Hanou Jiříkovou (obě z Luhačovic).

TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016
TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016

TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016
TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016TOČÍŘSKÁ SOUTEŽ 2016
Točířská soutěž 2016. (Foto: Ing. Miroslav Petřík, archiv školy)

Děkujeme všem zúčastněným školám, zástupcům naší školy za skvělé umístění, Mgr. Milanu Vágneroví a Janu Vančurovi za organizaci soutěže, porotcům, předsedovi komise Romanu Šedinovi, všem sponzorům a těšíme se na shledanou v jubilejním 21. ročníku soutěže v listopadu 2017.


SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE A HODNOCENÍ VÝROBKŮ

 • V hodnoticí komisi má zastoupení každá zúčastněná škola jedním odborným učitelem:
  - Předseda - MgA. Roman Šedina
  - Magda Sudková (SOŠ Luhačovice)
  - Petra Sedlmajerová (Akademie Světlá nad Sázavou)
  - Jan Vančura (SUPŠ Bechyně)
 • Každý člen hodnoticí komise mohl přidělit každému výrobku body v rozmezí od 1 do 5 bodů. Předseda hodnoticí komise mohl přidělit každému výrobku body v rozmezí od 1 do 10 bodů.
 • Pořadí soutěžících je dáno součtem bodů od předsedy a všech členů hodnoticí komise za všechny tři soutěžní výrobky. Zvítězil soutěžící s nejvyšším součtem bodů.


 SOUTĚŽ SPONZORSKY PODPOŘILI:

 • Městský úřad v Bechyni
 • Micro-Epsilon s.r.o., Bechyně
 • Juraj Vanya, Sedlčany
 • Petr Uhlíř, České Budějovice
 • Elexpres-elektroservis s.r.o., Bechyně
 • W Partner s.r.o., Bechyně
 • Pavel Ursíny, Ursíny - optik, Bechyně
 • Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně
 • Věra Pichová, Ateliér Radost, Milevsko
 • Elektro Zelenka, Bechyně


VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE

Pořadí Jméno Škola Džbán Mísa Svícen Body celkem
1. Anna Izakova SUPŠ Bechyně 23 21 24 68
2. Radka Kubičíková SOŠ Luhačovice 25 20 19 64
3. Hana Jiříková SOŠ Luhačovice 20 19 24 63
4. Kamilla Samalbayeva SUPŠ Bechyně 19 16 18 53
5. Petr Kubín Akademie Světlá
nad Sázavou
18 18 13 49


VÝSLEDKY SOUTĚŽE "SLEPÝ TOČÍŘ"

1. Radka Kubičíková, SOŠ Luhačovice (mísy o průměru 44 a 44,8 cm)
2. Anna Izakova, SUPŠ Bechyně (
mísy o průměru 41,6 a 43,8 cm)
3. Petr Kubín, Akademie Světlá nad Sázavou (mísy o průměru 41,5 a 43,5 cm)
4. Hana Jiříková, SOŠ Luhačovice (mísy o průměru 36 a 42,5 cm)
5. Kamilla Samalbayeva, SUPŠ Bechyně (mísy o průměru 31,5 a 42,5 cm)
 

Ředitelství školy děkuje všem zúčastněným školám, zástupcům naší školy za skvělé umístění, Mgr. Milanu Vágneroví a Janu Vančurovi za organizaci soutěže, porotcům, předsedovi komise Romanu Šedinovi, všem sponzorům a těší se na shledanou v 21. ročníku soutěže v listopadu 2017.