AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011

Letošní jubilejní 15. ročník celostátní točířské soutěže pro studenty středních škol s keramickým oborem proběhl 3. - 4. 11. 2011. Soutěžit přijelo celkem 10 zástupců z pěti škol. Jako obvykle účastníci zpracovávali dva úkoly, a to povinný (vytváření výrobků podle výkresu - džbán a mísa) a volný (svícen podle vlastního návrhu). Předsedou poroty byl v letošním roce známý keramik Martin Kos.

Soutěž zahájil ředitel školy Jiří Novotný, který přivítal účastníky a popřál jim úspěch v hliněném klání. Během prvního dne soutěže vytvářeli soutěžící jak povinné, tak i volné práce. V podvečer pak proběhla doprovodná soutěž Maxiroura 3, během níž točili soutěžící co nejvyšší rouru z maximálně tří kilogramů hlíny. Večer pak vyplnilo tradiční příjemné posezení s Karlem Dvořákem a jeho přáteli hudebníky v hotelu Jupiter.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011
První den soutěže, recesní soutěž Maxiroura 3; měření výrobků: Daniela
Kosová, Jan Vančura (foto: Ing. Miroslav Petřík)

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2011
Druhý den soutěže - dokončování výrobků (foto: Ing. Mirolav Petřík)

V pátek ráno bylo na programu setkání studentů keramického a průmylového designu s Danou a Martinem Kosovými. Pan Martin Kos přiblížil tvorbu svých unikátních hrnků, konvic i svítidel, paní Dana Kosová, účastnice bechyňského sympozia v roce 2004, hovořila o porcelánových figurkách, dekoraci porcelánu (oblíbeným tématem jsou zvířata, hlavně kočky), ale i o tvorbě porcelánových obrazů a o objektech vytvářených kombinací porcelánu, šamotové hlíny a dalších materiálů (barevné drátky, vlna atd.). Velmi zajímavé byly abstraktní obrazy malované keramickými barvami na porcelánové pláty. Přednáška se uskutečnila v rámci realizace projektu OP VK Zlepšení vzdělávání na SUPŠ Bechyně.

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky

Mezitím soutěžící dokončovali své práce. V 11.00 soutěž skončila a začala nelehká práce poroty. Po poledni byly vyhlášeny výsledky a 15. ročník točířské soutěže skončil. Všem, kteří se na organizaci podíleli (Mgr. Vágner, J. Vančura), patří velký dík. Totéž platí pro sponzory a samozřejmě dík patří i soutěžícím, bez nichž by nebylo možné soutěž uskutečnit. Vysoce hodnotíme také výkon našich zástupců, zejména Metoděje Žáka, který zvítězil v hlavní i recesní soutěži. Již nyní se těšíme na další pokračování soutěže v příštím roce. Předpokládáme, že ji posuneme o týden či o dva, abychom mohli umožnit účast zástupcům landshutské školy.


VÝSLEDKY 15. ROČNÍKU TOČÍŘSKÉ SOUTĚŽE

Výsledky hodnotila komise ve složení:

 • Martin Kos - předseda
 • Katarína Nováková (SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov)
 • Petra Pavlíková - Akademie Světlá nad Sázavou
 • Eva Blahůšková - SUPŠ Uherské Hradiště
 • Magda Sudková - SOŠ Luhačovice
 • Jan Vančura - SUPŠ Bechyně


Výsledky soutěže Maxiroura 3

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA VÝKON (V CM)
1. Žák Metoděj SUPŠ Bechyně 59
2. Valnoha Martin SUPŠ Č. Krumlov 57
3. Kaĺavská Adriana SUPŠ Č. Krumlov 53
4. Rašík Jan SOŠ Luhačovice 51
5. Jálová Martina

SOŠ Luhačovice

49
6. - 7. Neuvirthová Martina Akademie Světlá 42
6. - 7. Polanská Martina SUPŠ Uh. Hradiště 42
8. Hošová Kateřina SUPŠ Uh. Hradiště 41
9. Pátková Sylvie Akademie Světlá 38
10. Marhoun Milan SUPŠ Bechyně 35


Výsledky hlavní soutěže

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA DŽBÁN MÍSA SVÍCEN BODY CELKEM
1. Žák Metoděj SUPŠ Bechyně  31 32  34  97
2 Rašík Jan SOŠ Luhačovice 31 27 34  92
3. Jálová Kateřina SOŠ Luhačovice  30 28  30  88
4. Kaľavská Adriana SUPŠ Č. Krumlov 28  24  24   76
5.  Marhoun Milan SUPŠ Bechyně 16 21  20 57
6. Pátková Sylvie Akademie Světlá 18  14  23  55
7. - 8. Polanská Martina SUPŠ Uh. Hradiště  16 16 17  49
7. - 8. Hošová Kateřina SUPŠ Uh. Hradiště 19 15 15  49
9. Neuvirthová Martina Akademie Světlá 14 11 15  40
10. Valnoha Martin  SUPŠ Č. Krumlov 10 10 13 33


Soutěž sponzorsky podpořili:

 • Městský úřad Bechyně
 • Wpartner, s.r.o., Bechyně
 • Pavel Ursíny, Bechyně
 • Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně
 • Josef Fábera, Bechyně
 • Drogerie Igor Sabo, Bechyně
 • BM-PACK s.r.o., Prostějov
 • Juraj Vanya, Sedlčany
 • Petr Uhlíř, České Budějovice
 • Martin Proško, České Budějovice
 • Egon Ivan Werner, Nový Drahov