AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018

Ve dnech 8. - 9. 11. 2018 proběhl již 22. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních oborů na středních výtvarných školách. Pozvání nakonec přijaly dvě školy, a to Světlá nad Sázavou a Luhačovice. Soutěž měla dvě části, a to povinnou (džbán a mísa podle výkresu) a volnou (zoomorfní nádoba podle vlastního návrhu). Předsedou hodnoticí komise byl v letošním roce designér MgA. Martin Mikeš. Letošní ročník obohatila opět vložená soutěž, tentokrát nazvaná „Maxiroura“.  V ní šlo o vytočení co nejvyšší roury ze 3 kilogramů hlíny. Součástí soutěže byl i doprovodný program, a to společenský večer v hotelu U draka, kde hrál a zpíval absolvent školy pan Karel Dvořák s přáteli, a přednáška Martina Mikeše pro studenty oborů keramický a průmyslový design v pátek 9. 11. 2018.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018
První den soutěže; povinné práce a měření Maxiroury. (Foto: Ing. Miroslav Petřík)

Součástí soutěže byl i doprovodný program, a to společenský večer v hotelu U draka, kde hrál a zpíval absolvent školy pan Karel Dvořák s přáteli, a přednáška Martina Mikeše pro studenty oborů keramický a průmyslový design v pátek 9. 11. 2018.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018
Druhý den: přednáška MgA. Martina Mikeše, dokončování prací, výsledky soutěže.
(Foto: Archiv školy)

Soutěž sponzorsky podpořili:

  • Městský úřad Bechyně
  • Micro-Epsilon s.r.o., Bechyně
  • Juraj Vanya, Sedlčany
  • Reality Horňák, Bechyně
  • Elexpres-elektroservis s.r.o, Bechyně
  • Ursíny-optik, Bechyně
  • Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně
  • Elektro Zelenka, Bechyně
  • W Partner s.r.o., Bechyně

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Maxiroura 2018
1. Anna Stifterová, SUPŠ Bechyně, 49,7 cm
2. Petr Kubín, Akademie Světlá nad Sázavou, 48,2 cm
3. Barbora Khainová, SOŠ Luhačovice, 42,2 cm
4. Lucie Mokrýšková, SOŠ Luhačovice, 39,2 cm
5. Magdaléna Čápová, SUPŠ Bechyně, 38,7 cm

Hlavní soutěž hodnotila komise ve složení MgA. Martin Mikeš, Jana Rosinová (SOŠ Luhačovice), Alena Ratajová (Akademie Světlá nad Sázavou), Jan Vančura (SUPŠ Bechyně). Úkoly byly tři, a to dva povinné (džbán, mísa) v jeden volný (zoomorfní nádoba).

VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE

Pořadí Jméno Škola Džbán Mísa Zoomorfní nádoba Body celkem
1. Anna Sifterová SUPŠ Bechyně 23 19 20 62
2. Petr Kubín  Akademie Světlá
nad Sázavou
18 21 22 61
3. Lucie Mokrýšková SOŠ Luhačovice 16 20 23 59
4. Barbora Khainová SOŠ Luhačovice 17 21 20 58
5. Magdaléna Čápová SUPŠ Bechyně 17 17 21 55

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se o konání soutěže zasloužili, tedy Mgr. Milanu Vágnerovi, Janu Vančurovi, zaměstnacům domova mládeže, sponzorům, soutěžícím a jejich doprovodu. Ačkoli byl tento ročník obsazen nejméně početně, výsledky byly velmi kvalitní. Věříme, že se opět setkáme se studenty a pedagogy oboru výtvarné zpracování keramiky a porcelánu na 23. ročníku v listopadu 2019.