MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012

Úvodní schůzkou v pondělí 23. 7. 2012 začal 25. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2012, který proběhl za podpory Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ s.r.o. a za odborné spolupráce Alšovy Jihočeské Galerie v Hluboké nad Vltavou a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Letošní ročník je financován v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, FMP. Oficiální zahájení za účasti představitelů Odboru kultury Jihočeského kraje (pan Mgr. František Chrastina, paní Hermína Mocová), ředitele Alšovy jihočeské galerie pana Mgr. Aleše Seiferta, BcA. Dity Hálové (UPM Praha), starosty Bechyně pana Mgr. Jaroslava Matějky, ředitele pobočky AJG v Bechyni PhDr. Milouše Růžičky a ředitele školy Jiřího Novotného pak proběhlo o den později, 24. 7. 2012 v 17.00 hodin. Čestným hostem, jehož účasti si velmi vážíme, byl profesor Václav Šerák, osobnost, která stála u zrodu bechyňských mezinárodních sympozií v šedesátých letech.

Organizaci sympozia mají na starosti:

  • Petr Macek (Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - předseda výboru)
  • Jiří Hlušička (Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - člen výboru)
  • Jiří Novotný (ředitel SUPŠ Bechyně, Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - člen výboru)
  • Dita Hálová (UPM Praha)

Spolupráce:

  • LAUFEN CZ. s.r.o.
  • Alšova Jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
  • Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
  • Odbor kultury KÚ Jihočeského kraje

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Účastníci Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2012
Zleva shora: Markus Urbanik (USA), Martin Tagseth (Kanada), Larysa Antonova (Ukrajina), Monika Hinterberger (Rakousko),
Myriam Urtz (Rakousko), Markéta Nováková (ČR), Šárka Radová (ČR) a Miroslav Oliva (ČR)
(foto: Jiří Novotný)

CHVÁLA KERAMICKÉHO SYMPOZIA

Je polovina pětadvacátého mezinárodního sympozia a také polovina noci. Díky organizátorům, podpoře institucí a umělcům, kteří našli cestu do Bechyně, žije škola keramikou.. Práce je jako vždy intenzívní a nesmírně podnětná pro všechny zúčastněné. Každý si přivezl kus své země, své životní zkušenosti, své dovednosti a kontaktem s ostatními, tím, jak rostou díla, obohacuje svůj projev. Sympozium (řecky symposion) je v původním smyslu hostinou. A to naše je opravdu hostinou, pokud jde o uvolňování fantazie a tvůrčích schopností.

Vedle sebe vznikají umělecká díla. Nelze říci, které je lepší. Ani to není cílem setkání, nejde o pořadí ani o ceny. A tak koexistují díla směřující k abstrakci s díly tradicionalistickými, díla sochařská s díly hrnčířskými, díla odrážející specifika národního folklóru s díly zobecňujícími lidskou zkušenost jako takovou. Atmosféra je přátelská, je posilována společnými obědy a večeřemi na dvorku, přestávkami zpestřenými trochou piva z hliněného džbánu. Ani noc není důvodem přerušit pracovní úsilí, při práci se zapomíná sledovat, jak rychle čas běží. Ruce tvarují plastický a voňavý materiál, který nás provází od pradávných věků a který navždy zůstane jedním z nejstarších trvalých stop po životě našich prapředků. Je jistotou, která potrvá přes všechny módní výstřelky, přes „experimenty“ a plané filozofování. Právě láska k tomuto pramateriálu svedla načas dohromady lidi, kteří by se jinak nejspíš nikdy nepoznali.

…Dny postupují, suší se první hotové věci; je to náročná operace, kterou vždy provázejí obavy. Času není nazbyt a někdy to vypadá, že se hlína "nehýbe", podobně jako vlhký vzduch. Tu je třeba procesu pomoci, věc ohřát a vychladit a opět ohřát. A pak nastane chvíle, kdy při prvním pálení, přežahu, hlína přestane být hlínou a stane se keramickým střepem. Ani zde už se obav nezbavíme a totéž se bude dít při ostrém pálení. A přesto ty obavy milujeme. Umělec vdechl život hlíně a je to jako s dítětem – budeme se se o ně třást, nikdy nebude nic jistého. Můžeme udělat vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a přesto nás hlína porazí. Ale zato nás naučí pokoře a to vůbec není k zahození. Když se otevře pec a vše je v pořádku, je to velká úleva a uklidnění. Nyní už je opravdu namístě přemýšlet o konečné podobě díla, o využití všech zkoušek, které v mezidobí a při čekání na výpal vznikly. Nastanou pochybnosti a váhání a tvůrce se jich nezbaví až do té doby, než uvidí svou věc po ostrém výpalu. A i tehdy bude hlodat červík, zda to či ono nemělo být jinak.

Protože hliněné řemeslo poskytuje nekonečně mnoho možností zpracování a postupů, připravujeme ještě jiný výpal. Výpal dřevem na vysokou teplotu. Narozdíl od standardních a ověřených postupů, typických pro elektrickou pec, umožní experimentovat, dostat k dílům otevřený oheň, vrátit se k prastaré tradici.

(5. 8. 2012)

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Intenzívní práce, první přežahy i příjemné večery na školním dvoře. (foto: Jiří Novotný)

Ve druhém týdnu sympozia jsme se pustili do opravy pece na dřevo. Začali jsme střechou, kterou jsme přeložili. Následovaly úpravy zadní části pecního prostoru a nakonec došlo na přestavbu komína. Rovněž jsme přivezli a nařezali dřevo, takže ve středu 8. 8. 2012 mohla být pec naložena a vypálena. Výpal začal ve středu odpoledne a trval devatenáct hodin. Hlavní tíhu výpalu nesli Petr Pich a Matěj Lanč, kolem čtvrté hodiny ráno 9. 8. 2012 se k nim přidali Markus Urbanik a Martin Tagseth. Kolem jedenácté dopoledne byla žároměrka č. 10 (1.300°C) položena, výpal mohl být ukončen. Druhý výpal proběhl 12. - 13. 8. 2012.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
První výpal dřevem: příprava dřeva, nakládání pece, zazdívání, pálení, netrpělivé otevírání,
žároměrky. Debata s profesorem Šerákem nad výsledky výpalu. (foto: Jiří Novotný, Pavlína Novotná)

Ve čtvrtek 9. 8. 2012 se konala první prezentace v rámci sympozia. Nejprve proběhlo vyprávění o škole s ukázkami prací žáků i učitelů (Jiří Novotný), potom následovali zahraniční účastníci sympozia (Larysa, Monika, Myriam, Martin a Markus). Druhé kolo prezentací se odehrálo 12. 8. 2012. O své tvorbě hovořili čeští autoři Šárka Radová, Markéta Nováková a Miroslav Oliva, o významných osobnostech české keramiky a zároveň zakladatelích bechyňských sympozií Václavu Šerákovi a Pravoslavu Radovi promluvila Dita Hálová. Prezentace byla ukončena dvěma animovanými filmy, na jejich výtvarné podobě se výrazně podílel Pravoslav Rada.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Zahraniční účastníci sympozia oprezentují svou práci. (foto: Jiří Novotný)

Je 13. 8. 2012, sympozium vrcholí. Probíhají poslední přežahy, v plném proudu je pálení artefaktů, a to jak ve škole, tak v závodě Jika Laufen Bechyně. Schyluje se k výstavě, která, jak všichni věříme, bude reprezentativní.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Pece v závodě JIKA Bechyně; nakládání sympoziálních věcí na pecní vůz 12. 8. 2012:
Jiří Hlušička a Miroslav Oliva. (foto: Jiří Novotný)

Pátek 17. 8. 2012, výstava. Den předem proběhla příprava, výběr exponátů, natírání soklů a rozmístění prací účastníků. V pátek ráno už jen drobné úpravy, fotografování a příprava občerstvení. Hostů přišlo mnoho, vernisáž se opravdu povedla. Výstava splnila to, co se celý měsíc rýsovalo: že se propojí točená keramika s figurální plastikou, předvedou se rozmanité možnosti, které keramika poskytuje a technologie se spojí s výbornou výtvarnou invencí všech účastníků. Výstava bude ve škole do konce srpna, pak bude její větší část přenesena na Krajský úřad Jihočeského kraje, kde bude po celé září. Srdečně zveme!

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Instalace výstavy výsledků sympozia16. 8. 2012 (foto: Pavlína Novotná)
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Vernisáž 17. 8. 2012 proběhla za velkého zájmu. Mezi hosty byli např. radní pro kulturu JČ kraje ing. František Štangl, vedoucí odboru kultury JČ kraje ing. Kamila Hrabáková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze muzea dr. Helena Königsmarková, starosta města Bechyně Jaroslav Matějka a další. (foto: Pavlína Novotná)
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012

Rozloučení s účastníky i organizátory sympozia. (foto: Pavlína Novotná)

Do loučení se nikomu nechtělo, ale čas byl neúprosný. Skončil krásný měsíc plný opravdu intenzívní práce, společně trávených večerů, milých vyprávění. Až odezní smutek z rozloučení, bude možné zhodnotit, co se vlastně událo. Každopádně už nyní lze říci, že práce všech zúčastněných bude důstojným přírůstkem sbírek AJG v Bechyni a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Všem patří dík a rovněž velký dík patří Petru Mackovi, Jiřímu Hlušičkovi, Ditě Hálové, Petru Pichovi a Matěji Lančovi. A samozřejmě všem institucím, které umožnily konání sympozia a podílely se na jeho organizaci. Již nyní se těšíme na další ročník, jsme přesvědčeni, že fenomén, kterým bechyňská sympozia jsou, si zaslouží další trvání.

Jiří Novotný, ředitel školy a člen výboru Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.