AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018

V termínu 10. 7. - 4. 8. 2018 se konal již 28. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2018. Pozitivní je, že se sympozium konalo, že více než padesátiletá tradice nebyla přerušena. Zahájení proběhlo 10. 7. 2017 v Muzeu Vladimíra Preclíka za účasti ředitele AJG pana Mgr. Aleše Seiferta, místostarosty Bechyně pana Ing. Jiřího Rejlka, všech účastníků sympozia a ředitelky Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s. MgA. Evy Pelechové. Příjemné setkání bylo obarveno hudební produkcí pana Karla Dvořáka.

Následující den byl naplněn exkurzí účastníků sympozia do závodu firmy Laufen, kde bude probíhat výpal, prohlídkou výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky (AJG Bechyně) a školy. Účastníci si rozdělili pracovní místa a dalšího dne začala práce na artefaktech. Pálí se první přežahy a proběhl den otevřených dveří 21. 7. 2018 od 10.00. Školu navštívila jedna ze zakladatelských osobností sympozií profesor Václav Šerák. Návštěvníci školy měli možnost vidět umělce při tvorbě a na školním dvoře si mohli dekorovat výrobky (misky, hrnky), které připravil pan Gabriel Vach. Během odpoledne proběhly prezentace účastníků sympozia a odborné přednášky (Marcel Fišer: O sympoziích, Pavel Karous: Vetřelci a volavky, Šárka Radová: Setkání s figurou, Jindra Viková: Povídání o AIC). Následoval výpal v peci na dřevo, který připravili pánové Petr Pich a Libor Hošek. Pec byla zapálena ve 20.00, výpal trval do neděle 22. 7. 2018. Otevření pece se konalo ve středu 25. 7. 2018 a výsledky velmi potěšily.

V neděli 29. 7. 2018 měli účastníci sympozia volný den, který využili k výletu na loďkách po Lužnici. Večer už byl ale pracovní: pálí se, finišuje se, připravují se artefakty na výstavu. 30: a 31. 7. 2018 proběhly dva výpaly v závodě Laufen, ostatní věci byly páleny ve školních pecích. Od středy 1. 8. 2018 začala instalace výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky, v pátek 3. 8. 2018 byla dokončena a v 16.00 začala vernisáž za účasti ředitelky Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Heleny Köenigsmarkové, zúčastněných umělců, řady dalších umělců, zástupců AJG a samozřejmě bechyňské veřejnosti a návštěvníků města. 28. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2018 je tedy minulostí a my věříme, že se můžeme těšit na 29. ročník za dva roky. Poděkování patří organizátorům a všem, kteří se na průběhu sympozia podíleli, zvláště MgA. Gabrielu Vachovi, který nakládal a pálil pece a organizoval průběh práce a rovněž firmě Laufen, která sympozium sponzorsky podpořila materiálem a výpalem.

Účastníci:

 • Yael Atzmony (Izrael)
 • Ellen Kleckner (USA)
 • Sofie Norsteng (Norsko)
 • Giorgio di Palma (Itálie)
 • Katie Slezman (USA)
 • Adam Železný (ČR)

Odborná komise:

 • Veronika Rollová
 • Brad Schweiger
 • Gabriel Vach
 • Martin Vaněk
 • Jindra Viková

Program:

 • 10. 7. 2018 - 16.00 - zahájení sympozia v Muzeu Vladimíra Preclíka zámek Bechyně), večerní program
 • 11. 7. 2018 - 10.00 - prohlídka bechyňského závodu Laufen, s.r.o.,školy, výběr pracovišť, začátek práce
 • 21. 7. 2018 - Den otevřených dveří
  10.00 - 14.00 - možnost dekorace připravených tvarů na výpal v peci na dřevo (výrobky budou k vyzvednutí na vernisáži výstavy), příprava nočního pálení, prohlídka pracovních prostor a vznikajících objektů
  15.00 - 16.30 - prezentace tvorby účastníků v posluchárně školy (1. patro, učebna č. 53)
  17.00 - 18.30 - prezentace tvorby pozvaných hostů
  18.30 - zážeh pece na dřevo na školním dvoře
 • 29. 7. 2018 - výlet na Lužnici (sjíždění vody z Bečic do Bechyně)
 • 31. 7. 2018 - poslední výpal
 • 1. - 2. 8. 2018 - instalace pracovní výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky (AJG Bechyně)
 • 3. 8. 2018 ve 16.00 - vernisáž výstavy v AJG Bechyně (výstava potrvá do 7. 10. 2018)
 • 4. 8. 2018 - odjezd účastníků

28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
Momentky z 28. ročníku Mezinárodního sympozia Bechyně 2018. ((Foto: Archiv školy)

Rok poté se konala výstava výsledků sympozia ve spojení se sympozii předchozími, a to v Galerii Kvalitář na Senovážném náměstív Praze pod názvem Kontakt. Vernisáž proběhla 10. 10. 2019, výstava trvala do 22. 11. 2019. Podrobnosti naleznete na https://kvalitar.cz/2019/10/07/kontakt-2/.