MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010

24. ročník Mezinárodního keramického sympozia BECHYNĚ 2010 proběhl od 16. 7. 2010 do 20. 8. 2010.   Sympozia se zúčastnilo 8 umělců (Kanada, USA, Lucembursko, Turecko, Česká republika). Na závěr byla ve škole 20. 8. 2010 nainstalována na dva měsíce výstava výsledků.

Účastníci sympozia:

  • Nusret Algan, Turecko
  • Doris Becker, Lucembursko
  • Michal Jakeš, Česká republika
  • Marc Leuthold, USA
  • Braien Mc Arthur, Kanada
  • Robert Shay, USA
  • Markéta Škopková, Česká republika
  • Petra Šťastná, Česká republika

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Autor: MgA. Petr Macek

Ohlédnutí za sympoziem

Sympozium začalo exkurzí ve škole a výběrem pracovních míst jednotlivými účastníky v pondělí 26. 7. 2010. Následovala příprava zkoušek hlín a další exkurze, tentokrát v závodě JIKA, kde budou páleny práce účastníků. Další dny proběhly v maximálním pracovním vypětí a byly ozvláštněny prezentacemi tvorby jednotlivých umělců. V krátkém mezidobí při pálení zbyl čas na příjemné posezení v penzionu Na Prádle a také na malý výlet na hrad Zvíkov.

V pondělí 16. 8. 2010 se začalo s nakládáním pece na dřevo; každý z účastníků přispěl, a tak v úterý se mohlo začít pálit. I přes částečnou nepřízeň počasí se výpal povedl výborně; velký dík za to patří Petru Pichovi.

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Pálení pece na dřevo 16. 8. 2010 (foto: Libor Hošek)

Čtvrtek 19. 8. 2010 se nesl ve znamení příprav na výstavu, 20. 8. 2010 proběhla vernisáž. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení smyčcového kvarteta účinkujícího v rámci mezinárodních hudebních kurzů La Pellegrina pana Dirkjana Horringy. Velmi příjemně se tak propojilo mezinárodní výtvarné umění s uměním hudebním. Výstavu navštívil starosta města pan Matějka, ředitel AJG pan Bednář, zástupce podniku JIKA pan Pokorný, vedoucí oddělení skla a keramiky Uměleckoprůmyslového muzea pan Hlaveš, paní Georgine Lánská ze školy v Linci a další. Výstava ve škole zůstala dva měsíce, viděli ji naši studenti, návštěvníci školy a lázeňské exkurze.

Velmi si vážíme možnosti být spolupořadatelem tak významné mezinárodní akce a děkujeme všem sponzorům, partnerům i provozním pracovníkům školy a domova mládeže za její úspěšný průběh.

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Příprava exponátů na výstavu (foto: Libor Hošek)

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Vernisáž výsledků sympozia 20. 8. 2010 (foto: Libor Hošek)