MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA

BECHYŇSKÁ SYMPOZIA - NEJSTARŠÍ AKCE TOHOTO DRUHU NA SVĚTĚ

SUPŠ Bechyně se podílí na organizování mezinárodních keramických sympozií. Sympozia v Bechyni jsou pojmem. Vznikla v roce 1966 a jako bienále probíhají dodnes. Zatím poslední, již 28. ročník se uskutečnil v červenci 2018.

Z důvodu konání sympozií vznikla obecně prospěšná organizace Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s., která má sídlo v naší škole. Ta úzce spolupracuje s bechyňskou keramickou pobočkou  Alšovy jihočeské galerie - v bývalém zámeckém pivovaru je umístěno Mezinárodní muzeum keramiky. Zde jsou vystaveny výsledky sympozií od roku 1966, což samo o sobě je dnes již velmi inspirativní učebnicí. Rovněž jsou zde pořádány autorské výstavy. V současné době (2019) bohužel stálá expozice není.

Na pořádání sympozií se škola podílí tak, že poskytuje domov mládeže pro ubytování účastníků, dílny pro práci a pece pro pálení přežahu a rovněž odbornou asistenci z řad pedagogů. Konečný výpal probíhá v bechyňském závodě na výrobu sanitární keramiky firmy Laufen.cz s.r.o. Výsledky nejnovějších sympozií byly vystavovány na chodbě školy, kde je také hned na začátku nového školního roku mohli vidět naši žáci a návštěvníci školy. Výsledky 28. ročníku byly prezentovány v Mezinárodním muzeu keramiky v srpnu až v září 2018. V současné době se připravuje výstava zatím posledního sympozia v Praze v galerii Kvalitář, kde proběhne vernisáž 10. 10. 2019 a vystaveny budou i práce z 60. a 70. let.

Podrobné informace o historii, aktuality atd. naleznete na http://symposium-bechyne.com.

Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Společná výstava SUPŠ a výsledků 23. ročníku Mezinárodního 
sympozia Bechyně, 2008, Reduta Brno, 2009 (foto: Libor Hošek)